Huurdersfederatie

Wie zijn we?
De Huurdersfederatie is een onafhankelijke belangenbehartiger voor huurders in Zuidoost Drenthe. Wij zijn er voor voor huurders van Lefier. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies omtrent uw huurwoning.

De Huurdersfederatie heeft een dagelijks kantoor. U kunt ons kantoor van maandag t/m donderdag bereiken via: 0591-62 22 26 of via info@huurdersfederatie.nl. Het kantoor heeft vier parttime medewerkers die u graag te woord staan.

Het kantoor is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Liesbeth Westen – Coördinator 

Vanaf 2015 werk ik (24 uur per week), met veel plezier bij de Huurdersfederatie. Wat ik doe? Ik ben als coördinator eindverantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor. Mijn dagen zijn verder voor een groot deel gevuld met voorbereidende werkzaamheden voor het bestuur. Dat betekent informatie ophalen, nieuws en ontwikkelingen volgen, aan werkgroepen deelnemen. Want uiteindelijk moet het bestuur op basis van deze informatie goed besluiten kunnen nemen. Ook vervul ik de rol van secretaris van het Noordelijk Overleg Lefier (NOL). Dit is een platform van -bijna alle-koepel huurdersorganisaties van Lefier. Hier worden de advies-en instemming verzoeken van Lefier afgestemd en voorbereid. Een belangrijk platform, want gezamenlijk kunnen de huurdersorganisaties meer invloed uitoefenen op het beleid van de woningcorporatie.

 

Sandra Weitering – Bureaucoördinator 

Sinds 2011 ben ik in dienst bij de Huurdersfederatie als Bureau-Coördinator. Dit is een uitdagende en afwisselende baan die me op het lijf is geschreven, want ik ben graag druk bezig met meerdere taken. Als Bureau-Coördinator ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op kantoor. Dit kan variëren van secretariële werkzaamheden, de financiële administratie, het beheren van voorraden tot het uitzoeken van meubelen. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s en het bestuur bij hun werkzaamheden. Belt u naar kantoor? Dan is de kans groot dat u mij aan de lijn krijgt. 

 

Cor Pijnaker- Consulent 

Vanaf 2017 ben ik 24 uur per week werkzaam als consulent bij de Huurdersfederatie. Daarnaast ben ik ook Energiecoach en geef ik regelmatig presentaties over energie besparen bij Stichting Knip. Als consulent heb ik een veelzijdig beroep. Ik ondersteun huurders bij het opzetten en uitvoeren van diverse lopende projecten. Zo ben ik betrokken bij de sloop van appartementen aan de Meerstraat in Emmermeer, het verduurzamen van woningen aan de Beugelstraat in Nieuw- Weerdinge en het verduurzamen van de woningen aan de Mr. J.J Willinge en – Mr. O.L. Tonkenstraat in Emmermeer. Verder doe ik ook actief mee in de werkgroep Expeditieteam Emmerhout Energieneutraal in 2027. In Emmen is de wijk Emmerhout namelijk gekozen om als eerste wijk energie neutraal te worden in 2027.  Kortom ik ondersteun de huurder die een probleem heeft met zijn verhuurder. Daarnaast informeer en adviseer ik de bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Tenslotte onderhoud ik de contacten met de woningcorporaties.

 

Heleanne Prins – Communicatiemedewerker 

Als communicatiemedewerker zorg ik ervoor dat u ons weet te vinden. Kort gezegd, ik ben verantwoordelijk voor alles wat heeft te maken met communicatie naar de huurders toe. Zo schrijf ik berichten voor op de website, beheer ik de Facebookpagina en organiseer ik de bijeenkomsten/enquêtes waarbij we u mening vragen over diverse onderwerpen. Ik wil graag een beeld krijgen van wat u belangrijk vindt bij het huren van een woning en u zo goed mogelijk informeren over zaken die spelen. Door veel contact te hebben met u en uw medehuurders kan de Huurdersfederatie uw stem het beste laten horen aan de woningcorporaties en gemeente. 

Wat doen we?
De Huurdersfederatie komt op voor de belangen van de huurders van Lefier. We zetten ons in voor voldoende, goede en betaalbare huurwoningen in Emmen.

We zitten aan tafel met gemeente en woningcorporaties, organiseren achterbanraadplegingen waarmee we huurders een stem geven. Daarnaast werken we veelal samen met andere partijen om thema’s als betaalbaarheid, goed onderhoud en verduurzaming van huurwoningen onder de aandacht te blijven brengen.

Wanneer u problemen heeft met uw huurwoning en er met de verhuurder niet uit komt. Dan kunt u een beroep doen op de consulent van de Huurdersfederatie. De consulent is onafhankelijk en heeft als taak om u te helpen. Samen met u bekijkt hij het probleem en naar de acties die al zijn ondernomen. Uiteindelijk helpt hij met zoeken naar een oplossing waarbij zowel u als de verhuurder zich in kan vinden.

U kunt een afspraak maken door contact op te nemen met ons kantoor. U kunt ze bereiken van maandag t/m donderdag via 0591-622226

Geef uw mening 
We geven u en andere huurders een stem. Die stem krijgt u door naar onze bijeenkomsten te komen/ en of een digitale vragenlijst in te vullen. Door het geven van uw mening zorgt u ervoor dat wij sterker staan naar woningcorporaties en gemeenten.

Het is voor ons belangrijk om dicht bij de huurder te staan. Op deze manier weten wij het beste wat er speelt in uw wijk of dorp. Als u het leuk vindt om vaker uw mening te geven, dan nodigen we u van harte uit om mee te doen aan ons huurderspanel. Ongeveer 2x per jaar vragen we uw mening over een thema dat te maken heeft met huren en wonen. Dit wordt gedaan via een korte vragenlijst of tijdens een interactieve bijeenkomst.

Bent u enthousiast geworden? En wilt u graag uw stem laten horen? Doe mee! Aanmelden kan door contact met ons op te nemen.

Over de volgende thema’s is er een achterbanraadpleging gehouden:

Wat doet de Huurdersfederatie nog meer? 

We behartigen de belangen van huurders op zowel beleids – als uitvoeringsniveau. Dit doen we door ondersteuning te bieden aan bewonerscommissies op diverse vlakken. Zoals advies op het gebied van achterstallig onderhoud of renovatie, in stand houden van bewonerscommissies en/of hulp bieden met het zoeken van samenwerking.

Daarnaast leveren we ook een bijdrage in de voorbereiding op het Nieuw Lokaal Akkoord en verzorgen we de inbreng tijdens het bestuurlijk overleg met gemeente en woningcorporaties.

Energiecoaches 

We streven naar betaalbare huurwoningen en zo laag mogelijke woonlasten voor huurders. We helpen huurders hiermee door het opleiden van energiecoaches en het geven van workshops. Ook doen we mee mee aan ”Expeditie Emmerhout Energieneutraal”. Dit project heeft als doel om in 2050 de wijk Emmerhout energieneutraal te krijgen.

Nieuwsbrief 

Het is voor ons belangrijk om de huurder te informeren over wat er zich afspeelt omtrent hun huurwoning. Vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief waarbij u op de hoogte kan blijven van het laatste nieuws en tips ontvangt over zaken als veiligheid en lage woonlasten. De volgende nieuwsbrieven zijn al verstuurd:

September 2021 

Januari 2021

September 2020 

Juni 2020

Februari 2020 

Nieuwsbrief: Omzetting van vereniging naar een stichting

Juni 2019 

Februari 2019 

De organisatie
De Huurdersfederatie zit aan tafel met de woningcorporaties, gemeente en andere huurdersorganisaties. We praten met hen over thema’s als betaalbaarheid, kwaliteit van de woning, leefbaarheid en duurzaamheid.

In 1974 zijn we opgericht als een vereniging. Op 16 oktober 2019  is door het bestuur en de Federatieraad besloten om van een vereniging naar een stichting te gaan. Dit betekent dat we met bewonerscommissies meer gaan overleggen vanuit betrokkenheid en gezamenlijkheid. Ook zoeken we steeds meer naar samenwerkingsvormen om ons sterk te blijven maken voor het huurdersbelang.

Dagelijks kantoor
De Huurdersfederatie beschikt over een dagelijks kantoor dat de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uitvoert. Een aantal van onze medewerkers is parttime aanwezig om uw te woord te staan.

Coördinator: Liesbeth Westen
Huurdersconsulent: Cor Pijnaker
Bureaucoördinator: Sandra Weitering
Communicatiemedewerker: Heleanne Prins

Bestuur
Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid binnen de Huurdersfederatie en vertegenwoordigt de Huurdersfederatie naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Astrid Scholtens
Bestuurslid: Hepke Wouda
Bestuurslid: Ria de Weerd

Vacature:
Wilt u zich inzetten voor voldoende, goede en betaalbare huurwoning? Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bekijk hier de vacature.

Heeft u belangstelling? Neem contact met ons op.

Ereleden
Onderstaande huurders zijn van bijzondere betekenis geweest voor de Huurdersfederatie:

Jenny Bakker-Bron
Hennie Rohling (in memoriam)
Albert Schuur (in memorian)
Harry Vorsteveld
Ab Haak (in memoriam)
Anne Kwant (in memorian)

Statuten Huurdersfederatie
Wilt u ze inzien? Stuur een mail naar info@huurdersfederatie.nl

Als huurdersorganisatie maken we ons sterk voor voldoende betaalbare woningen in onze regio, vooral voor mensen die minder te besteden hebben. Gemeente en woningcorporatie maken vroegtijdig plannen voor de toekomst van huurwoningen. We vinden het belangrijk dat huurders daar een stem in hebben.

In onze speerpunten van beleid staat omschreven waar we ons op gaan richten.

Plannen
De Huurdersfederatie maakt elk jaar een jaarverslag. Hierin wordt beschreven wat de Huurdersfederatie dit jaar heeft gedaan aan activiteiten en geeft verantwoording hierover.

Hier kunt u de verkorte versie van 2019 bekijken. Wilt u een jaarverslag van eerdere jaren inzien? Deze kunt u opvragen via info@huurdersfederatie.nl

Lees hier het jaarverslag van 2020 of het korte jaaroverzicht 

Sociaal Statuut Lefier

De huurdersorganisaties van Lefier zijn verenigd in het NOL (Noordelijk Overleg Lefier). Gezamenlijk wordt er advies gegeven op beleidsniveau. Samen met Lefier hebben we vastgelegd welke afspraken gelden bij de sloop van woningen en bij woningverbetering. Dit noemen we het Sociaal Statuut. Deze afspraken gelden voor alle huurders van Lefier en worden elk jaar herzien.

Bekijk hier het Sociaal Statuut

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Wilt u meer weten

Wilt u meer weten of op een andere manier betrokken zijn bij het werk van de Huurdersfederatie? Bijvoorbeeld als bestuurslid of als deelnemer aan ons huurderspanel? Neem contact met ons op via 0591-62 22 26 of mail uw gegevens naar info@huurdersfederatie.nl.

Persoonlijk hulp en advies?

Neem contact met ons op.

 0591 – 62 22 26

Dankzij de stijgende gasprijzen heb ik moeite om mijn energierekening te betalen

Laden ... Laden ...

 

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief