Huurdersfederatie

Wie zijn we?
De Huurdersfederatie is  een onafhankelijke belangenbehartiger voor de huurders in Zuidoost Drenthe. Wij zijn er voor iedereen die een huis huurt. U kunt bij ons terecht voor advies, informatie en vertegenwoordiging. Onze krachten en kennis zetten we in om huren in Zuidoost Drenthe goed en betaalbaar te houden. Zo zitten we aan tafel met gemeente en corporatie om u als huurder te vertegenwoordigen.

De Huurdersfederatie heeft een dagelijks kantoor. U kunt ons kantoor van maandag t/m donderdag bereiken via: 0591-62 22 26 of via info@huurdersfederatie.nl. Het kantoor heeft vier parttime medewerkers die u te woord staan.

Liesbeth Westen – Coördinator 

Vanaf 2015 werk ik (24 uur per week), met veel plezier bij de Huurdersfederatie. Wat ik doe? Ik ben als coördinator eindverantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor. Mijn dagen zijn verder voor een groot deel gevuld met voorbereidende werkzaamheden voor het bestuur. Dat betekent informatie ophalen, nieuws en ontwikkelingen volgen, aan werkgroepen deelnemen. Want uiteindelijk moet het bestuur op basis van deze informatie goed besluiten kunnen nemen. Ook vervul ik de rol van secretaris van het Noordelijk Overleg Lefier (NOL). Dit is een platform van -bijna alle-koepel huurdersorganisaties van Lefier. Hier worden de advies-en instemming verzoeken van Lefier afgestemd en voorbereid. Een belangrijk platform, want gezamenlijk kunnen de huurdersorganisaties meer invloed uitoefenen op het beleid van de woningcorporatie.

 

Sandra Weitering – Bureaucoördinator 

Sinds 2011 ben ik in dienst bij de Huurdersfederatie als Bureau-Coördinator. Dit is een uitdagende en afwisselende baan die me op het lijf is geschreven, want ik ben graag druk bezig met meerdere taken. Als Bureau-Coördinator ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op kantoor. Dit kan variëren van secretariële werkzaamheden, de financiële administratie, het beheren van voorraden tot het uitzoeken van meubelen. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s en het bestuur bij hun werkzaamheden. Belt u naar kantoor? Dan is de kans groot dat u mij aan de lijn krijgt. 

 

Cor Pijnaker- Consulent 

Vanaf 2017 ben ik 24 uur per week werkzaam als consulent bij de Huurdersfederatie. Daarnaast ben ik ook Energiecoach en geef ik regelmatig presentaties over energie besparen bij Stichting Knip. Als consulent heb ik een veelzijdig beroep. Ik ondersteun huurders bij het opzetten en uitvoeren van diverse lopende projecten. Zo ben ik betrokken bij de sloop van appartementen aan de Meerstraat in Emmermeer, het verduurzamen van woningen aan de Beugelstraat in Nieuw- Weerdinge en het verduurzamen van de woningen aan de Mr. J.J Willinge en – Mr. O.L. Tonkenstraat in Emmermeer. Verder doe ik ook actief mee in de werkgroep Expeditieteam Emmerhout Energieneutraal in 2027. In Emmen is de wijk Emmerhout namelijk gekozen om als eerste wijk energie neutraal te worden in 2027.  Kortom ik ondersteun de huurder die een probleem heeft met zijn verhuurder. Daarnaast informeer en adviseer ik de bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Tenslotte onderhoud ik de contacten met de woningcorporaties.

 

Heleanne Prins – Communicatiemedewerker 

Als communicatiemedewerker zorg ik ervoor dat u ons weet te vinden. Kort gezegd, ik ben verantwoordelijk voor alles wat heeft te maken met communicatie naar de huurders toe. Zo schrijf ik berichten voor op de website, beheer ik de Facebookpagina en organiseer ik de bijeenkomsten/enquêtes waarbij we u mening vragen over diverse onderwerpen. Ik wil graag een beeld krijgen van wat u belangrijk vindt bij het huren van een woning en u zo goed mogelijk informeren over zaken die spelen. Door veel contact te hebben met u en uw medehuurders kan de Huurdersfederatie uw stem het beste laten horen aan de woningcorporaties en gemeente. 

Wat doen we?
De Huurdersfederatie komt op voor de belangen van huurders in Zuidoost Drenthe. Wanneer u problemen heeft met uw huurwoning en er met de verhuurder niet uit komt. Dan kunt u een beroep doen op de consulent van de Huurdersfederatie. Samen met u bekijken we de mogelijkheden. U kunt ons kantoor bereiken van maandag t/m donderdag bereiken via 0591-62 22 26.

Praat mee
We willen u en andere huurders een stem geven. Die stem krijgt u door naar onze bijeenkomsten te komen, maar ook door bijvoorbeeld mee te doen aan een huurdersenquête. Wanneer we veel meningen verzamelen staan we sterker naar de woningcorporaties en gemeenten.

Huurderspanel 

De Huurdersfederatie wil dicht bij de huurders staan en zo betrokken zijn bij wat er zich afspeelt in de wijken en dorpen. Met het huurderspanel vragen we u 2x per jaar om uw mening over een thema die te maken heeft met huren en wonen. Dit wordt gedaan via een korte vragenlijst of tijdens een interactieve bijeenkomst. Lijkt het u leuk om uw mening te geven en zo de stem van de huurders te laten horen? Doe mee!  Aanmelden kan door te bellen naar kantoor of een mail te sturen naar info@huurdersfederatie.nl.

Activiteiten van de Huurdersfederatie 

We behartigen de belangen van huurders op verschillende niveau’s. Zowel op beleid als uitvoering. Dit doen we door ondersteuning te bieden aan bewonerscommissies op het gebied van achterstallig onderhoud of renovatie en het opzetten hiervan. Een bijdrage te leveren in de voorbereiding op het Nieuw Lokaal Akkoord en de inbreng verzorgen tijdens het bestuurlijk overleg met gemeente en woningcorporaties.

Daarnaast helpen we huurders met het verlagen van de woonlasten door energiecoaches op te leiden onder huurders. Maar ook doen we mee aan Expeditie Emmerhout om de wijk energieneutraal te krijgen.

Nieuwsbrief 

Het is voor ons belangrijk om de huurder te informeren over wat er zich afspeelt omtrent hun huurwoning. Vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief waarbij u op de hoogte kan blijven van het laatste nieuws en tips ontvangt over zaken als veiligheid en lage woonlasten. De volgende nieuwsbrieven zijn al verstuurd:

November 2018 

Juni 2018

April 2018 

Februari 2018 

De organisatie
De Huurdersfederatie zit aan tafel met de woningcorporatie, gemeente en andere huurdersorganisaties. Daar praten we over thema’s als betaalbaarheid, kwaliteit van de woning, leefbaarheid en duurzaamheid.

We zijn een onafhankelijke belangenbehartiger van huurders in Zuidoost Drenthe. De vereniging is opgericht in 1974. De Huurdersfederatie bestaat uit een dagelijks kantoor, een bestuur en een federatieraad.

Speerpunten beleid

Dagelijks kantoor
De Huurdersfederatie beschikt over een dagelijks kantoor dat de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uitvoert. Een aantal van onze medewerkers is parttime aanwezig om uw te woord te staan.

Coördinator: Liesbeth Westen
Huurdersconsulent: Cor Pijnaker
Bureaucoördinator: Sandra Weitering
Communicatiemedewerker: Heleanne Prins

Bestuur
Het bestuur bepaalt het dagelijks beleid binnen de Huurdersfederatie en vertegenwoordigt de Huurdersfederatie naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Astrid Scholtens
Bestuurslid: Hepke Wouda
Bestuurslid: Ria de Weerd

Federatieraad
De Federatieraad bestaat uit huurders en is het hoogste orgaan van de Huurdersfederatie, zij bepaalt op hoofdlijnen waar de Huurdersfederatie zich voor inzet.

Technisch voorzitter: Astrid Scholtens
Ria de Weerd, Emmen, Angelslo
Jan Schoonbeek, Nieuw-Weerdinge

Vacature:
Heeft u belangstelling voor een actieve rol binnen het bestuur of de Federatieraad van de Huurdersfederatie, laat het weten via info@huurdersfederatie.nl of 0591-62 22 26.

Ereleden
Onderstaande ereleden zijn van bijzondere betekenis geweest voor de Huurdersfederatie.

Jenny Bakker-Bron
Hennie Rohling (in memoriam)
Albert Schuur (in memorian)
Harry Vorsteveld
Ab Haak (in memoriam)
Anne Kwant

Statuten Huurdersfederatie
Statuten van de Huurdersfederatie
Huishoudelijk reglement van de Huurdersfederatie

Als huurdersorganisatie maken we ons sterk voor voldoende betaalbare woningen in onze regio, vooral voor mensen die minder te besteden hebben. Gemeente en woningcorporatie maken vroegtijdig plannen voor de toekomst van huurwoningen. We vinden het belangrijk dat huurders daar een stem in hebben.

Plannen
De Huurdersfederatie stelt elk jaar een jaarplan op. Hierin wordt beschreven wat de Huurdersfederatie dit jaar heeft gedaan aan activiteiten en geeft verantwoording hierover. Aan het jaarplan van dit jaar wordt nog gewerkt. Wilt u die van afgelopen jaren inzien dan kunt u deze opvragen via info@huurdersfederatie.nl

Onze koers
Op dit moment zijn we bezig onze koers voor de komende jaren te bepalen aan de hand van de nieuwe Woningwet en andere actuele ontwikkelingen in een visieplan. Dit doen we in samenwerking met huurders. Wilt u als huurder ook invloed hebben en een keer mee komen praten neem dan contact op met: info@huurdersfederatie.nl of via 0591- 62 22 26.

Sociaal Statuut Lefier
Huurdersorganisaties zijn verenigd in het NOL, Noordelijk Overleg Lefier. De Huurdersfederatie vertegenwoordigt in dit overleg de huurders van Lefier. Samen met Lefier hebben we vastgelegd welke afspraken gelden bij de sloop van woningen en bij woningverbetering. Dit noemen we het Sociaal Statuut. Deze afspraken gelden voor alle huurders van Lefier en worden elk jaar herzien.

Het Sociaal Statuut Lefier 2017

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Wilt u meer weten

Wilt u meer weten of op een andere manier betrokken zijn bijvoorbeeld in een klankbordgroep? Neem contact met ons op via 0591-62 22 26 of mail uw gegevens naar info@huurdersfederatie.nl.

Persoonlijk hulp en advies?

Neem contact met ons op.

 0591 – 62 22 26

De inkomensgrens van sociale huurwoningen moet afhangen van samenstelling huishouden.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

 

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief