https://www.huurdersfederatie.nl

1e regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend

Woensdag 6 december hebben wij samen met vertegenwoordigers uit Borger – Odoorn, Coevorden en Emmen en 35 partijen het eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend. Met dit akkoord is afgesproken om samen te werken aan gezonde, inclusieve en informele wijken en dorpen met een passend woningaanbod waar inwoners zo lang, prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Uniek in Nederland 

Een gezamenlijk woonzorgakkoord met meerdere gemeenten en organisaties is niet nog niet eerder voorgekomen in Nederland. Dit akkoord gaat niet alleen om het (ver)bouwen van woningen, maar ook om ondersteuning, welzijn en zorg voor inwoners. De 3 gemeenten werken hierin samen met inwoners en met woningcorporaties, zorg -en welzijnsorganisaties, bibliotheken, zorgkantoor en zorgverzekeraars. De inwoners zijn vertegenwoordigd door de participatie- en adviesraden, huurdersorganisaties en ouderenbonden van de 3 gemeenten.

Meer samenwerken 

Er zijn een aantal  voorbeelden van hoe het Woonzorgakkoord uitgevoerd wordt. Zo is er in Klazienaveen een huisartsenpraktijk gestart met het samenbrengen van alle partijen binnen het sociaal domein. Het doel is om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Hierbij gaat het om een manier van samenwerken waarbij niet elke om ondersteuning een zorgvraag hoeft te zijn. Ook komt er een doorbraakcommissie die belemmeringen gaat wegnemen voor inwoners die vanuit de WMO-zorg thuis overgaan naar WLZ- zorg thuis (Wet Langdurige Zorg) of bijvoorbeeld zorg in een verpleeghuis.

Van landelijke akkoorden naar de praktijk in Drenthe

Het regionale woonzorgakkoord is een concrete uitwerking van twee landelijke akk0orden: het programma woningbouw van demissionair minister Hugo de Jonge en het Integraal Zorgakkoord van demissionair ministers Ernst Kuipers en Conny Helder. Op regionaal niveau zijn deze landelijke akkoorden door de drie gemeenten uitgewerkt tot een woonzorgvisie. Deze visie is nu in het akkoord vertaald naar concrete afspraken.

×