https://www.huurdersfederatie.nl

2020: Zorgen over de huurprijs en coronacrisis

Het was een bewogen jaar voor de huurders in Emmen. We blikken graag met je terug wat er allemaal heeft gespeeld. Daarnaast kijken we met je vooruit naar het nieuwe jaar.

Januari: Inkomensgrens voor huurtoeslag vervalt

  • Het jaar begint financieel goed voor de huurders. Meer huurders kunnen huurtoeslag krijgen door het vervallen van de harde inkomensgrens. Het gaat om liefst 115.000 huishoudens.
  • Wat als het energielabel van de huurwoning niet klopt? Ons kantoor ontving daar veel vragen over. Twijfel je over jouw energielabel dan kun je altijd nadere informatie opvragen bij jouw verhuurder en de gegevens controleren op de website:  ep-online.nl. Ook kun je een gecertificeerd adviseur inschakelen, echter zijn hier wel wat kosten aan verbonden.
  • Het huurderspanel heeft zich uitgesproken over een abonnement voor klein onderhoud. Het huurderspanel vindt dat klussen als vervangen van kapotte ruiten en spiegels, aanbrengen van tochtwerende voorzieningen, schoonmaken van schoorsteen en ventilatiekanalen en vervanging van brievenbussen en buitenlampen onder verantwoordelijkheid vallen van de verhuurder. Verder willen ze ook niet teveel betalen voor een abonnement. Ze willen dat alleen als de huidige huur niet wordt verhoogd.

De resultaten van de achterbanraadpleging over het servicefonds zijn als input voor de werkgroep Servicefonds gebruikt. In deze werkgroep heeft de Huurdersfederatie samen met Lefier en de andere huurdersorganisaties van Lefier gewerkt aan een nieuw beleid omtrent het servicefonds voor huurders van Lefier. We hopen volgend jaar  wat meer te vertellen over de afspraken die zijn gemaakt.

Februari: Huurders krijgen hulp om ontruiming in de woning te voorkomen

  • De leefbaarheid in wijken waar veel corporatie woningen zijn staan onder druk. In een onderzoek van Aedes, de belangenorganisatie voor woningcorporaties blijkt dat de leefbaarheid harder achteruit gaat dan verwacht. De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten.
  • Lefier wil ontruimingen bij huurders voorkomen. Door het nieuwe gedigitaliseerde incassoproces kunnen huurders eerder worden geïnformeerd worden als ze te maken hebben met een betaalachterstand. Dankzij het eerder signaleren van deze problemen kan de woningcorporatie huurders eerder op weg helpen als ze dreigen hun huur niet meer te kunnen betalen.

Maart: Coronacrisis in Nederland zorgt voor onrust huurders. 

  • Door de coronacrisis veranderd de wereld om ons heen. Vanaf maart zijn er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen besmet raken met het virus. Maar wat betekende dit voor de huurders? Lefier sloot de deuren van hun kantoren voor huurders en ze handelde op een andere wijze reparatieverzoeken af. Zo moeten huurders op veilige afstand van de vakman blijven en ook moeten huurders afspraken annuleren als ze griepverschijnselen hebben. Echter worden urgente reparaties wel uitgevoerd.
  • Huurders mogen tijdens de coronacrisis niet uit hun huis worden gezet bij betalingsachterstanden. Door deze nieuwe maatregel kwamen huurders die geen inkomen hebben niet op straat te staan doordat ze hun huur niet meer kunnen betalen.

April: Een nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor Drenthe 

Mei: Onrust over jaarlijkse huurverhoging 

  • Ondanks de coronacrisis krijgen huurders van Lefier per juli een verhoging van de huur. Eerder in het jaar hebben de Woonbond en verschillende partijen een oproep gedaan voor het uitstellen van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. Ook wij hebben dit onder de aandacht gebracht, maar daar is Lefier niet in meegegaan. Lefier heeft aangegeven de zorgen te delen en coulant om te gaan met huurders die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

De jaarlijkse huurverhoging is een onderwerp wat ons veel bezighoudt. We hebben op verschillende manieren huurders gevraagd over wat de huurverhoging voor hen betekent. Zo heeft er op de website een poll gestaan met de vraag of huurders in de geldproblemen door de jaarlijkse huurverhoging. Een meerderheid van de stemmers gaf aan dat dit het geval was. Ook uit een poll die is gehouden binnen het huurderspanel bleek dat huurders niet blij waren met de jaarlijkse huurverhoging, Ze zijn bang dat ze niet meer rond kunnen komen, maar ook vinden ze het niet terecht dat de huur omhoog gaat. Dit heeft met name te maken vanwege de staat van het onderhoud van de woning.

Juni: De strijd omtrent de jaarlijkse huurverhoging gaat door 

Juli: Registratiepunt voor huurders die er niet uitkomen met de verhuurder

Augustus: Huurders in de knel door de jaarlijkse huurverhoging 

September: Buren zetten elkaar in het zonnetje tijdens Burendag. 

Oktober: Langer zelfstandig wonen. Wat is er nodig?

November: Een nieuw Sociaal Statuut per 1 januari 2021 

December: Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. 

  • Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen krijgen in het nieuwe jaar een huurverlaging. Zo’n 260.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor de huurverlaging. De woningcorporatie vraag voor huurders met een kale huur boven de aftoppingsgrens bij de Belastingdienst op of ze in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging vielen. Deze huurders krijgen een automatisch voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. Er wordt gekeken door de Belastingdienst naar 2019, omdat dit de meest recente inkomensgegevens zijn.

Heb je na 2019 een inkomensverlaging gehad waardoor je recht heb op huurverlaging? Vanaf 1 januari 2021 kunt je zelf een aanvraag doen bij jouw woningcorporatie.  Hier vind je de voorbeeldbrief. 

×