https://www.huurdersfederatie.nl

Algemene huurvoorwaarden Lefier: Een leefbare buurt voor iedereen

Samen met de andere huurdersorganisaties van Lefier hebben we meegepraat over de algemene huurvoorwaarden van Lefier. In de algemene huurvoorwaarden staan afspraken tussen de huurder en Lefier over het huren van een woning. Te denken valt aan het betalen van de huur, onderhoud en gedrag in en om de woning.  Lees hier de algemene huurvoorwaarden van Lefier.

Waar hebben wij ons sterk voor gemaakt? 

We hebben voor de nieuwe huurvoorwaarden ons best gedaan om voorwaarden in te brengen die in het belang zijn van de huurder. Denk bijvoorbeeld aan goed onderhoud en het beperken van overlast in de buurt. Verder vinden we het belangrijk dat huurders soms ook tegen andere huurders ”beschermd” moeten worden. Als een huurder voor andere huurders echt overlast veroorzaakt moet Lefier wel de mogelijkheid hebben om hier maatregelen tegen te nemen.

Niet alleen het individuele belang 

We denken niet alleen maar aan het individuele belang van onze huurders in Emmen.  Leefbaarheid is tegenwoordig een veelgehoorde kreet; we moeten door bijvoorbeeld deze nieuwe huurvoorwaarden zorgen dat de buurt voor iedereen leefbaar is en blijft.

×