https://www.huurdersfederatie.nl

Blokje Om: Huurders moeten terug kunnen keren naar een betaalbare huurwoning

Een aantal woningen aan de Valtherzandweg, Nijkampenweg, Valtherlaan en de W.B Schragestraat in Emmermeer worden verduurzaamd volgens de Blokje Om methode.  Bij ‘Blokje Om’ wordt een woning afgebroken en opnieuw opgebouwd op de huidige fundering).  We hebben advies gegeven aan Lefier over de voorgenomen plannen.

Positief advies

We zijn positief over het feit dat Lefier voortvarend aan de slag gaat met de verduurzaming in Emmen. Het woningbezit in Emmen kent nogal wat oudere en goedkopere woningen met als gevolg: hoge energielasten voor huurders met veelal een smalle beurs. We zien dat armoede inmiddels niet meer een bedreiging, maar realiteit is geworden.

De woning moet betaalbaar blijven 

We vragen in ons advies aandacht voor een aantal zaken:

In de gesprekken over onze achterbanraadpleging Geluidsoverlast heeft Lefier aangegeven dat ze willen nadenken over geluiddempende maatregelen bij nieuwbouw en verduurzaming. We hebben gevraagd welke maatregelen Lefier gaat nemen tegen geluidsoverlast door leefgeluiden en hittestress. Hittestress is namelijk ook actueel probleem

In het woonbelevingsonderzoek wat Lefier heeft gehouden geven huurders aan dat ze graag terug willen keren naar hun oude buurt. We willen dat voor degene die dat willen, dit zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat het financieel ook mogelijk moet zijn, zonder noemenswaardige huurverhoging of lastenverzwaring:

‘Woonlasten (huur en energie) vanuit het principe ‘Niet meer dan nu’ is passend voor de kale huur, maar is dat inmiddels niet meer voor de energiekosten. Deze zijn in de loop van 2021 enorm gestegen, waardoor huurders inmiddels al in de knel zijn gekomen. Het lijkt het ons daarom passender (en
uiteindelijk realistischer) om bij ‘niet meer dan nu’ voor de terugkerende huurder uit te gaan van de energielasten op 1-1-2021. Daarmee blijft het betaalbaar en mogelijk voor huurders om ook daadwerkelijk terug te keren”.

meer interessante artikelen over

Blokje Om Lefier Verduurzaming
×