https://www.huurdersfederatie.nl

De afrekening servicekosten: Wat is dat?

Servicekosten zijn kosten die Lefier in rekening mag brengen voor diensten en activiteiten die zij leveren aan de huurder. Voor 1 juli krijg je een overzicht van de servicekosten die je betaalt. Ook wel de afrekening servicekosten.

Waar bestaat de afrekening servicekosten uit?

In de afrekening servicekosten staat precies omschreven welke servicekosten (diensten en activiteiten, zoals elektriciteit gemeenschappelijke ruimte, glasfonds en schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte) je betaalt en hoeveel Lefier heeft betaald. Je kan een bedrag terugkrijgen, maar soms moet je ook een bedrag bijbetalen.

Administratiekosten

Een ander onderdeel van de afrekening servicekosten zijn de ‘’administratiekosten’’. Veel huurders vinden de administratiekosten een onduidelijk kopje op de afrekening servicekosten. Waar bestaat dit uit?

De administratiekosten zijn kosten die Lefier mag doorberekenen aan de huurder voor werkzaamheden die zij uitvoeren voor de afrekening servicekosten. Lefier kiest ervoor om het wettelijke maximale toegestane percentage in rekening te brengen. De administratiekosten zijn als volgt opgebouwd.

  • 5% voor reguliere servicekosten
  • 1% voor stookkosten

Binnen de administratiekosten vallen de volgende werkzaamheden:

  • Het boeken, controleren en betalen van de rekening voor de servicekosten.
  • Toezicht houden op de in rekening gebrachte leveringen en diensten.
  • Het uitsplitsen van de servicekosten per kostensoort.
  • Het berekenen van het aandeel per huurder en per kostenpost.
  • Het opmaken van een voorstel voor nieuwe voorschotbedragen.
  • Berekenen van het verschil tussen de kosten en de betaalde voorschotten per huurder.
  • Het beantwoorden van vragen over de afrekeningen.
  • Bijbetalen of terugbetalen van de verschillen.

Invloed als huurder op de afrekening servicekosten

Heb je een bewonerscommissie in jouw appartementencomplex? Namens de huurders gaan zij in gesprek met Lefier over de afrekening van de servicekosten. Een bewonerscommissie kan inzage krijgen in de contracten die horen bij de gemaakte kosten. Ook kunnen ze een wijziging van het servicekostenpakket voorstellen. Belangrijk is wel dat 70% van de huurders uit het appartementencomplex akkoord gaan met de voorgestelde wijziging.

Betalingsregeling voor de afrekening servicekosten

Moet je een bedrag bijbetalen? Maar lukt dat niet? Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken met Lefier. Je kunt hiervoor contact opnemen met Lefier: 088 – 20 33 000. Er wordt gekeken naar de persoonlijk situatie en op basis daarvan maak je gezamenlijke afspraken met Lefier.

×