https://www.huurdersfederatie.nl

Een nieuw Sociaal statuut dankzij co-creatie tussen huurdersorganisaties en Lefier

Een vergoeding voor huurders als ze langer dan vijf aaneengesloten dagen overlast ervaren door werkzaamheden in de woning. Dat is een belangrijke afspraak in het nieuwe Sociaal Statuut van 2021. De Huurdersfederatie heeft vorige week samen met de andere huurdersorganisaties van Lefier en Lefier een handtekening onder het document gezet.

Meer duidelijkheid over vergoeding 

In 2017 hebben Lefier en de huurdersorganisaties al gezamenlijk een Sociaal Statuut opgesteld. Hierin stond welke rechten en plichten huurders hebben bij wijkvernieuwing en woningverbetering. Maar het was onduidelijk wanneer een huurder recht op vergoeding had. Het nieuwe Sociaal Statuut geeft hier meer duidelijkheid over. Gezamenlijk is besloten dat huurders een vergoeding krijgen als ze langer dan 5 aaneengesloten dagen overlast ervaren door werkzaamheden in de woning. Dit geldt zowel voor dagelijks als planmatig onderhoud en woningverbetering.

Sociaal Statuut gaat in per 1 januari 2020

De ingangsdatum van het nieuwe Sociaal Statuut is 1 januari 2021, maar voor projecten die starten vanaf 18 november 2020 gaat het nieuwe Sociaal Statuut al in werking. Bij projecten die onlangs zijn gestart zal er in overleg met de betreffende huurdersorganisatie maatwerk worden toegepast.

Samenwerking tussen huurdersorganisaties en Lefier 

Het nieuwe Sociaal Statuut is opgesteld in co-creatie met Lefier. Hierdoor kon de Huurdersfederatie de belangen van de huurder goed vertegenwoordigen bij het opstellen van de afspraken. We kijken terug op een mooie samenwerking. ”Dit is een fraai voorbeeld waar samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen toe kan leiden” aldus Astrid Scholtens, voorzitter van de Huurdersfederatie.  Klaas van der Sluis van de Huurdersraad Hoogezand sluit zich hier bij aan: ‘’De manier van werken is voorbeeld voor alle andere projecten met een gezamenlijk doel’’.

×