https://www.huurdersfederatie.nl

Energiearmoede neemt toe: Vooral voor huurders in woning met energielabel F en G

Uit onderzoek van het TNO blijkt dat vorig jaar ruim 600.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. In de gemeente Emmen gaat het om 10.3%. 

Het afgelopen weekend heeft Dagblad van het Noorden uitgebreid aandacht besteedt aan de koude huurhuizen met een laag energielabel in Noord Nederland.  Uit onderzoek van de krant en de Leeuwarder Courant blijkt dat 19.000 huishoudens die een woning huren van corporaties in Drenthe, Friesland en Groningen de winter doorbrengen in zeer slecht geïsoleerde huizen. De bewoners stoken 2,5 keer meer aardgas dan de mensen in goed geïsoleerde woningen. Het gevolg is dat zij duizenden euro’s moeten bijbetalen wanneer de eindafrekening van hun energiebedrijf op de mat valt.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 28 woningcorporaties in Noord Nederland. 9% van het woningbezit heeft energielabel E,F,G. Deze woningen moeten in 2028 zijn verduurzaamd of gesloopt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de nationale prestatieafspraken. De vraag die nu rest: Moeten de koude huizen niet sneller aangepakt worden? Veel woningcorporaties vinden dat het sneller moet, als dat kan.

Van de woningcorporaties die meedoen, probeert driekwart de de slecht geïsoleerde woningen beter te isoleren of te vervangen door nieuwbouw. Dit is lastig, omdat er weinig materiaal, aannemers en bouwlocaties zijn. Huurders die moeten wachten krijgen vaak hulp door voorlichting en snelle isolatiemaatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie. Ook geven energiecoaches tips over energiebesparing.

Meer vraag naar verduurzaming 

Veel meer huurders willen graag dat hun woning wordt verduurzaamd. Ook klagen mensen sneller over het energieverbruik van hun woning. Huurders krijgen financiële problemen door de hoge energielasten. Vaak betalen ze wel hun huur, maar ze bezuinigen dan wel op andere dingen. Ook wordt de verwarming niet aangezet. Woningcorporaties proberen door middel van verschillende initiatieven het financiële leed te verzachten. Zo wordt weleens een huurachterstand kwijtgescholden. Ook hoeven huurders weleens geen servicekosten te betalen.

Zorgen om huurders in slecht geïsoleerde woningen

We maken ons ook zorgen over huurders in slecht geïsoleerde woningen. Er moeten worden ingegrepen om te voorkomen dat de armoede alleen maar erger wordt. Dit probleem raakt niet alleen maar de lage inkomens, maar ook mensen met een midden inkomen.

×