nieuws

dinsdag 5 februari 2019

Dalende lijn in huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro

Woningcorporaties moeten meer vrije sector woningen bouwen in het middensegment. Dit publiceerde het NRC gisteren. Volgens de krant bezitten corporaties steeds minder woningen in de vrij sector. En de komende jaren zal deze lijn alleen maar meer dalen. Minister Kasja Ollongren vindt dat hier verandering in moet komen.

Aantal woningen daalt

Corporaties hebben veel last van nieuwe regels en belastingen, zoals de verhuurdersheffing dat hun het onmogelijk maakt om actief te zijn op deze markt. Dit is in strijd met de wens van Kasja Ollongren. Zij juist graag dat de woningcorporaties meer woningen gaan bouwen in het middensegment. Dus huizen met een huur tussen de 700 euro en 1000 euro. Echter lijkt deze wens niet in vervullen te gaan. Uit cijfers van Aedes en de Autoriteit Woningcorporaties blijkt dat het aantal huurwoningen in het middensegment is teruggelopen. Zo waren er in 2014 nog 100.000 woningen, maar in 2016 is dat gedaald daar 70.000. Ook voor het komende jaar lijkt het erop dat het aantal steeds minder wordt.

Middenhuur niet rendabel 

Maar hoe komt deze daling van het aantal huurwoningen? Sinds 2015 is er een nieuwe woningwet en deze beschrijft dat corporaties zich bezig moeten houden met sociale huurwoningen en alleen onder strenge voorwaarden duurdere woningen mogen bouwen.Daarnaast zouden marktpartijen de bouw van middenhuurwoningen over moeten nemen, maar dat gebeurt niet of nauwelijks. De reden is dat projectontwikkelaars er te weinig uit kunnen halen, daarom bouwen ze liever duurdere huur-en of koopwoningen.

Slecht nieuws voor huurders 

Deze ontwikkeling is slecht nieuws voor de doorstroming op de woningmarkt. Volgens minister Ollongren spelen betaalbare huurwoningen een sleutelrol voor meer beschikbare woningen. Woningen in het middensegment bieden juist de plek voor mensen die te veel verdienen voor woningen in de sociale huur en te weinig voor woningen in de vrije sector. Doordat er minder hiervan wordt gebouwd, blijven deze huurders tussen wal en schip vallen. Zeker met het oog op de huurprijzen die blijven stijgen door de schaarste aan huurwoningen.

Lees het volledige artikel op de website van het NRC 

meer nieuws..

donderdag 13 juni 2019

Bijna kwart van de eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar heeft moeite met rondkomen

De gemiddelde woonlasten van huurders varieert van 30 tot 41% van het inkomen. Dit is één van de resultaten die...

dinsdag 11 juni 2019

Woononderzoek 2018: Huurder gemiddeld 35% kwijt aan woonlasten

Begin april zijn de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2018 bekendgemaakt. Dit onderzoek word één keer in de drie jaar...

dinsdag 7 mei 2019

Gemeente Emmen zet huurders in de kou door stopzetten subsidie Huurdersfederatie

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe kan zich niet langer inzetten voor huurders van commerciële verhuurders omdat de subsidie van de gemeente...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief