https://www.huurdersfederatie.nl

Extra stallingsruimte voor scootmobielen huurders Complex Landschapslaan.

Het complex aan de Landschapslaan in de wijk Angelslo krijgt 24 extra plekken voor het parkeren van de scootmobiel. Er worden 2 units geplaatst waardoor huurders gemakkelijk bij hun scootmobiel kunnen. Goed nieuws, want hierdoor hoeven ze geen gebruik meer te maken van de stallingsruimte van één van de andere flats aan de Landschapslaan.

‘’Het is hartstikke fijn dat de extra stallingsruimte wordt gecreëerd’’

Huurders zijn blij met dit nieuws. Voor mevrouw Spijk, huurder van de Landschapslaan is de stallingsruimte een verbetering van de flat. Ze heeft de Huurdersfederatie benaderd, omdat ze er niet uitkwam met Lefier. Ze moest zich in allemaal bochten wringen met de scootmobiel om buiten te komen. Straks is dat niet meer nodig.

De units zijn nog niet geplaatst, wel heeft Lefier alles al laten opmeten. Verder is de bewonerscommissie geïnformeerd over de plannen en ook heeft Lefier geregeld dat de buiten -en liftdeur langer open blijft staan. Huurders met een scootmobiel kunnen dan gemakkelijker naar buiten komen. Dit is fijn voor mensen die boven wonen. Zij komen dan ook meer buiten.

Jouw mening wordt meegenomen

Langer zelfstandig wonen is ook een thema waar de Huurdersfederatie mee bezig is. We zijn blij met het resultaat die daarom voor deze huurders is behaald. Jouw signalen laten zien wat je belangrijk vindt en daar maken we ons ook sterk voor richting Lefier.

In een eerdere achterbanraadpleging over dit thema liet je  weten dat een goed bereikbare stallingsruimte voor de scootmobiel een vereiste is om langer zelfstandig te wonen. Deze input is ook meegenomen in de overleggen met Lefier die zijn gevoerd over het realiseren van een stallingsruimte voor huurders van het complex aan de Landschapslaan. We vertegenwoordigen onze achterban in werkgroepen en diverse overleggen. Maar ook in situaties waarbij individuele huurders zijn betrokken worden signalen van onze achterban meegenomen.

×