https://www.huurdersfederatie.nl

Geen huisuitzettingen tijdens Coronacrisis

Huurders mogen niet hun huis uitgezet worden door de Coronacrisis.  Deze afspraak heeft minister Stientje van Veldhoven (minister van Wonen) gemaakt met verhuurdersorganisaties en brancheorganisaties. Door deze nieuwe maatregel komen huurders die momenteel geen inkomen hebben niet op straat te staan doordat ze hun huur niet meer kunnen betalen. Vorige week werd er al door de Armoedecoalitie een oproep gedaan om soepeler om te gaan met huisuitzettingen. Zij zagen dat hulpverlening kan worden ingeschakeld vanwege beperkingen door het Coronavirus, kwetsbare mensen kunnen hierdoor in grote geldproblemen komen.

In het Algemeen Dagblad geven de Woonbond, LSVb aan de afspraak te ondersteunen. Verder gaat de beroepsvereniging voor Deurwaarders (KBvG) ook gehoor geven aan de afspraak. Als het aankomt op ontruiming of inbeslagnames dan gaan zij dit zoveel mogelijk niet doen. Uitzondering zijn situaties met bijvoorbeeld wietkwekerijen of overlast voor buren waarbij er wel opgetreden moet worden. De minister sluit dit niet uit dat in enkele gevallen huisuitzettingen mogelijk blijft, maar enkel bij criminele activiteiten of extreme overlast.

Wat doet Lefier?

Kun je de huur niet betalen, bijvoorbeeld omdat je werkt als zzp’er en geen inkomen krijgt of dat je geen salaris ontvangt vanwege jouw nul uren contract. Je kunt bij Lefier een betalingsregeling treffen. Dit kan via de website van Lefier, telefonisch of u kunt een e-mail sturen naar incasso@lefier.nl

Welke maatregelen zijn er om inkomstenterugval op te vangen? 

Voor zelfstandigen heeft het kabinet meerdere maatregelen getroffen om inkomstenterugval door het Coronavirus op te vangen. Deze kun je hier vinden. Ook kun je als zzp’er aanspraak maken op op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen. Op de website van de Rijksoverheid kun je zien welke instanties je het beste kunt benaderen.

Bij het aanvragen duurt het even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en echt aan jou is uitbetaald. Dus je kunt ook contact opnemen met Lefier om tijdelijk een financieel krappere periode te kunnen overbruggen. Zo voorkom je dat de huurschuld zo min mogelijk oploopt.

×