https://www.huurdersfederatie.nl

Geen uitstel huurverhoging voor huurders van Lefier

Huurders van Lefier hebben afgelopen week een brief ontvangen voor de huuraanpassing per 1 juli 2020.

Waarom toch huurverhoging tijdens de coronacrisis? 

De Woonbond en verschillende partijen hebben een oproep gedaan voor het uitstellen van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. Ook wij hebben hierover signalen van onze achterban gekregen en hebben deze, gezamenlijk met de andere huurderorganisaties van Lefier, onder de aandacht gebracht bij Lefier. Zoals je hebt gemerkt is Lefier hier niet in meegegaan.  Ze hebben wel aangegeven onze zorgen te delen en coulant om te zullen gaan met huurders die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Lefier heeft dus besloten om minister Ollongren’s uitspraak te volgen.Volgens Ollongren worden er al voldoende inkomensmaatregelen genomen en is uitstel van de huurverhoging daarom niet nodig. Ze wil daarmee voorkomen dat woningcorporaties te weinig geld binnenkrijgen om nieuwe woningen te bouwen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Ben je het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt je tot 30 juni een brief schrijven naar de verhuurder en jouw bezwaar kenbaar maken. Belangrijk is dat je duidelijk aangeeft waarom je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging. Op een aantal punten kun je  geen bezwaar maken.

We hebben dit voor je op een rijtje gezet.

Bevriezing van de huur

Ongeveer 300.000 huurders komen in aanmerking voor het bevriezen of verlagen van hun huur. Huurders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen via de website van de Woonbond kijken wat voor hun van toepassing is. De compensatie is voor alleenstaanden die een inkomen hebben lager dan 15.000 euro, tweepersoonshuishoudens met een inkomen lager dan 26.500 euro en huishoudens van meer dan 3 personen met een inkomen wat lager is dan 33.500 euro.

De Huurdersfederatie zet zich in voor betaalbare huurwoningen. Helaas hebben we de huurverhoging niet kunnen tegen gaan. Jouw zorgen en signalen blijven we echter meenemen in de gesprekken met Lefier

×