https://www.huurdersfederatie.nl

”Het is tijd voor solidariteit” In gesprek met de Woonbond en Huurdersraad Vestia

Voor Huurpeil, een tijdschrift van de Woonbond zijn we in gesprek geweest met onder andere Mustapha  Eaisaouiyen van Huurdersraad Vestia over de Wooncrisis en samenwerking. In dit verhaal hebben we Drenthe goed vertegenwoordigd en laten zien hoe actief onze provincie is. Een paar highlights:

Samenwerken aan Drents Huurdersmanifest

Coördinator Liesbeth Westen is al vele jaren actief in het huurderswerk. Ze is mede-initiatiefnemer van het Drentse Huurdersmanifest. Het  Drents Huurdersmanifest is opgesteld om onze speerpunten onder de aandacht te brengen van de lokale politiek. Wij vragen onder andere aandacht voor betaalbaarheidsproblemen in relatie tot de verduurzamingsopgave. Huurwoningen worden ook in Drenthe te duur en er ontstaat grote druk op de (goedkopere) sociale huur, bijvoorbeeld door langer zelfstandig thuiswonen. Door de gezinsverdunning en de kostendelersnorm wonen er steeds minder mensen in een huis. Dan zie je een vorm van scheefwonen ontstaan, zoals alleenstaande ouderen in een grote woning met tuin

Welk probleem is groter? 

Ook is er gesproken over de problemen die spelen in Drenthe. In Drenthe heeft 25 procent van de sociale huurders moeite om de huur te betalen, zo blijkt uit Drents woonlastenonderzoek en recent landelijk onderzoek van het Nibud. De betaalbaarheid van woningen is niet alleen voor de corporaties, maar ook pleiten we voor een integralere aanpak met een rol voor de gemeente. Mensen moeten bijvoorbeeld gewezen worden op hoe ze kunnen besparen en welke voorzieningen en regelingen er zijn.

Verduurzaming en zeggenschap huurders

Tot slot hebben we het in het interview gehad over duurzaamheid en zeggenschap van huurders. De corporaties in Drenthe zijn al hard op weg om de woningen te verduurzamen. Echter is wel de vraag: Is het slim om zoveel druk op woningcorporaties te leggen om het voortouw te nemen? Corporaties proberen nieuwe technieken die achteraf niet zo gunstig uitpakken als gedacht. Een voorbeeld is Nul-op-de-meter. Deze opgave wordt betaald met geld van huurders. We moeten ons afvragen wat is het beste voor de huurders? Een bedreiging is namelijk dat verduurzaamde woningen veel duurder worden.

We zien dat gemeenten het moeilijk vinden om mensen mee te nemen in de verduurzamingopgave (voor 2030 energieneutraal). Mensen mee laten doen is meer dan een geel briefje in de bus te doen. Daarnaast is het ook zo dat de prioriteit elders ligt voor mensen die zorgen hebben om alles draaiende te houden. Het is daardoor lastig te bedenken wat huurders kunnen doen om de wooncrisis aan te pakken.

Meer weten? U kunt hier het volledige interview lezen.

×