https://www.huurdersfederatie.nl

Het Sociaal Statuut voor 2024 is een feit

Dit bericht is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van 6 lokale huurdersorganisaties binnen het werkgebied van Lefier, verenigd in Noordelijk Overleg Lefier (NOL).

De huurdersorganisaties van Lefier en Lefier hebben op woensdag 29 november 2023 een handtekening gezet onder het Sociaal Statuut voor 2024. Jaarlijks evalueren we samen met Lefier het Sociaal Statuut. Op basis van deze verbeterpunten wordt het huidige Sociaal Statuut aangepast.

Wat is het Sociaal Statuut?

In het Sociaal Statuut staat beschreven welke vergoeding huurders krijgen bij groot onderhoud, woningverbetering en/of sloop van hun woning. Het document is opgesteld door Lefier en hun huurdersorganisaties. Er zijn 2 versies van het Sociaal Statuut: Een Sociaal Statuut voor de studenten en niet-studenten.

Bekijk hier het Sociaal Statuut voor 2024.

Jaarlijks evalueren we het Sociaal Statuut

We kijken elk jaar met Lefier of het Sociaal Statuut nog aansluit bij de wensen van de huurders. Door betrokken te zijn bij projecten krijgen we een goed beeld van wat huurders belangrijk vinden. Deze punten nemen we dan mee bij het opstellen van een nieuwe versie van het Sociaal Statuut.

×