nieuws

donderdag 4 april 2019

Hoe is de stand van zaken betreft de vragenlijst over betaalbaarheid en onderhoud huurwoningen?

Hallo enthousiaste huurder,

Het is al weer 6 maanden geleden dat u de vragenlijst  over betaalbaarheid en onderhoud van uw huurwoning heeft ingevuld, die wij u vanuit de Huurdersfederatie hebben toegezonden. Samen met 238 enthousiaste huurders heeft u uw stem laten horen over dit thema. Nogmaals dank hiervoor. Logisch dat u denkt: oké, ik heb hem ingevuld maar wat gebeurd er nu verder mee –  wat is voor mij het resultaat?  Uit de antwoorden die we hebben ontvangen bleek dat er twee onderwerpen echt uitsprongen. Communicatie en huurprijs. De Huurdersfederatie heeft als slogan : een goede en betaalbare woning voor iedere huurder. En met deze insteek hebben we toen ook de vragen aan u gesteld. Nadat u uw steentje had bijgedragen, hebben wij alle antwoorden zoveel mogelijk gebundeld. En met die opsomming van antwoorden zijn we naar Lefier gegaan. De antwoorden die u had gegeven betroffen meestal klachten over zaken die niet goed gaan; dat zal u niet verbazen. Uw klachten hebben we daarom ook meegenomen gesprekken naar Lefier, om te zoeken naar een oplossing.

Betere manier van communiceren naar de huurder 

U zult ook begrijpen dat er niet gelijk voor ieder probleem een oplossing is maar we zijn ,en blijven er wel mee bezig. Een veel geuite klacht is de wijze van antwoorden van Lefier als er iets gemeld of gevraagd wordt. Sommige vragen en klachten worden soms meerdere keren gesteld zonder dat er een afdoende antwoord komt. Dat is iets wat wij ook ervaren, maar dat neemt niet weg dat we door al uw opmerkingen hierover samen te vatten dit als geheel beter bespreekbaar kunnen maken. Of we daar op korte termijn al succes mee hebben? Nee, eigenlijk niet, maar we blijven aandringen op een betere manier van communiceren.

Samen staan we sterk 

We rekenen er op  dat u een volgende enquête weer in zult vullen omdat het goede oude spreekwoord eendracht maakt macht nog steeds geldt. Plus we staan met elkaar zo veel sterker om iedereen van een goede woning te voorzien. En door niet ieder voor zich maar allemaal met elkaar iets proberen te veranderen bereiken we vast meer.

Minder huur 

Met betaalbaarheid hebben we wel meer succes. Natuurlijk, de meeste huurders zullen vinden dat hij/zij wel veel moet betalen voor wat Lefier aanbied aan wooncomfort. Feit is wel dat mede door onze inspanningen, ondersteund door de resultaten van de vragenlijst, er is bereikt dat er verleden jaar voor veel woningen een huurverlaging is doorgevoerd. En dit jaar is de huurverhoging beduidend minder dan wat er berekend had kunnen worden. Bovendien is er afgesproken dat er meer gedaan wordt aan energiezuinigheid en onderhoud van huurw0ningen. Dat is toch een mooi resultaat in deze tijden van nauwelijks stijgende salarissen en zelfs gelijkblijvende pensioenen.

Kortom wij doen ons best en hopen dat Lefier zo snel mogelijk nog meer positiefs met de uitkomsten van deze enquête doet. Niet alles lukt ons direct maar wij hopen wel dat u met evenveel enthousiasme aan een volgende panel-enquête mee gaat doen. Uw huurdersfederatie zal in ieder geval blijven vechten voor voldoende, goede en betaalbare woningen in Emmen. Maar daar zijn we natuurlijk ook uw steun bij nodig.

Geschreven door Hepke Wouda, namens het bestuur van de Huurdersfederatie

meer nieuws..

donderdag 18 juli 2019

Let op gewijzigde openingstijden

donderdag 18 juli 2019

Tweede kamer wil bescherming voor huurders in onzuinige woningen

Ziet u de gasrekening stijgen, maar weigert uw verhuurder om de woning te verduurzamen? De Tweede Kamer wil hier verandering...

maandag 24 juni 2019

Overlast van mijn buren. Wat nu?

Het is belangrijk om te wonen in een prettige buurt. Hierbij is het erg vervelend als u overlast ervaart van...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

captcha