https://www.huurdersfederatie.nl

Hoe ziet 2022 er uit voor huurders?

Het is weer tijd om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Voor huurders gaan er een aantal dingen veranderen. We zetten daarom op een rijtje van wat je kunt verwachten.

Speciale huurverhoging voor huurders van een sociale huurwoning 

De overheid heeft besloten dat niet alle sociale huurders de nog onbekende procentuele huurverhoging gaan krijgen. Voor sommige groepen komt er een huurverhoging met een specifiek maximumbedrag. Dit gaat om de volgende huurders:

  • Huurders met een maandhuur onder de 300 euro kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 25 euro per maand.
  • Huurders met een middeninkomen kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 50 euro of 100 euro per maand. Welke van die twee huurverhogingen de huurders krijgen is afhankelijk van het type huishouden en het inkomen.

Woon je  alleen en heb je een jaarinkomen tussen €47.077 en €55.500? Of heb je een meerpersoonshuishouden met een gezamenlijk inkomen tussen €54.196 en €74.000 ? Dan krijg je een huurverhoging van maximaal 50 euro per maand.

Woon je alleen en heb je een jaarinkomen hoger dan €55.500 ? Of heb je een meerpersoonshuishouden met een gezamenlijk jaarinkomen hoger dan €74.000? Dan krijg je een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand.

Nieuwe inkomensgrens voor toewijzen van sociale huurwoningen

Wil je een sociale huurwoning huren? Er zijn nieuwe inkomensgrenzen.

  • Alleenstaand: Jouw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 40.765
  • Meerpersoonshuishoudens: Jouw gezamenlijk jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 45.014

De maximale huurprijs voor een sociale huurwoning is € 763,47. Dit heet ook wel de liberalisatiegrens. Huurwoningen met een hogere huurprijs vallen niet onder de sociale huurwoningen.

Verduurzaming huurwoningen naar Label A

Lefier is van plan om huurwoningen in Emmen te verduurzamen naar label A. Onder andere aan de H.Hadderstraat, Meerstraat en Nijkampenweg in Emmermeer zijn ze al begonnen met de werkzaamheden. Wij ondersteunen de tijdelijke bewonerscommissie met het vertegenwoordigen van de huurders in de straat. Zo hebben we boekjes uitgedeeld waarin huurders kunnen aangeven in hoeverre ze overlast ervaren. Daarnaast willen we onderzoeken wat voor effect de verduurzaming heeft op de energierekening.

Verder liggen er ook plannen om huurwoningen in Erica te verduurzamen. Echter moet eerst 70% van de huurders uit deze straten akkoord geven. De komende tijd krijgen huurders gesprekken met Lefier over wat hen te wachten staat. Wordt dus vervolgd.

×