nieuws

donderdag 13 juni 2019

Bijna kwart van de eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar heeft moeite met rondkomen

De gemiddelde woonlasten van huurders varieert van 30 tot 41% van het inkomen. Dit is één van de resultaten die voort komt uit de Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG. Op waarstaatjegemeente.nl staat het hele rapport, geselecteerd op gemeente. Huurders van een corporatiewoning zijn 32% netto kwijt aan hun woonlasten, huurders van een particuliere huurwoning zijn gemiddeld 37% kwijt aan hun totale woonlasten. De Lokale Monitor Wonen geeft inzicht in de betaalbaarheid van huurwoningen en de kenmerken van de woningvoorraad per regio, gemeente. En soms per wijk. Het rapport is een onderdeel van waarstaatjegemeente.nl.

Huurders huurtoeslag betalen groter deel inkomen aan woonlasten 

Naast cijfers over betaalbaarheid en kenmerken van de woningvoorraad brengt het rapport ook de verschillen van woonlasten tussen verschillende inkomensgroepen in beeld. De woonlasten bestaan uit: huur, energie-en waterverbruik, lokale lasten, waterschapsbelasting. Huurders met huurtoeslag betalen in euro’s minder woonlasten dan huurders die geen recht hebben op huurtoeslag, maar ze geven wel een groter deel van hun inkomen uit aan woonlasten: 33,3% versus 30,5% voor huurders zonder huurtoeslag.

Huurders van een commerciële verhuurder in middensegment hoger percentage woonlasten 

Huurders  van een woningcorporatie die een huurprijs betalen tussen de liberalisatiegrens van 710 en 950 euro per maand besteden gemiddeld 35,4% van hun inkomen aan woonlasten. Bij de huurders die een middenhuurwoning huren van een commerciële verhuurder, ligt het percentage van woonlasten op 40,9%. Zij zijn dus meer kwijt dan huurders van een woningcorporatie. De reden is dat de huren van particuliere verhuurders in het middensegment hoger liggen en de inkomens van de huurders lager.

Maar hoe is de situatie in Emmen? We hebben voor u een klein overzicht gemaakt aan de hand van de resultaten in de Lokale Monitor Wonen.

  • In Emmen is 28,2% van de woningen in bezit van een woningcorporatie. En 9,5 % is van een particuliere verhuurder.
  • 70,1% van de huurders in een corporatiewoning ontvangt huurtoeslag. Bij een particuliere huurwoning is dat 45,5%. Bij de corporatiesector ligt dit ver boven het landelijke percentage van 45,5%.
  • Huurders van een corporatiewoning hebben een woonquote van 32,8%. Iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 32%. Het huishouden met de hoogste woonquote zijn eenpersoonshuishoudens van ongeveer 25 jaar tot AOW (38,5%). Een paar met kinderen heeft de laagste woonquote (26,1%).
  • Als het netto besteedbaar huishoudinkomen onvoldoende is om basisuitgaven te betalen, dan spreekt men van een betaalbaarheidsrisico. In Emmen hebben de eenpersoonshuishoudens van 25 tot AOW leeftijd het hoogste percentage (23,9%). Landelijk is dit percentage 18,8%. Ook bij de andere huishoudens is te zien dat landelijk het percentage lager is. In Emmen heeft het paar met kinderen een aandeel van 20,3%, terwijl landelijk dit 14,3% is. Ook bij een paar zonder kinderen van 25 jaar tot AOW kunt u dat zien. Emmen heeft een percentage van 23,9%. Landelijk is dat 18,8%.

 

 

meer nieuws..

donderdag 14 november 2019

Samenwerking speelt rol bij belangenbehartiging huurders.

Voorzitter Astrid Scholtens heeft namens het bestuur een woordje gedaan tijdens de feestelijke bijeenkomst van de Huurdersfederatie. Hieronder de punten...

dinsdag 12 november 2019

Onopgeloste klacht over uw huurwoning? Dit doet de Regionale Geschillencommissie voor u!

Huurt u bij een woningcorporatie? Heeft u een klacht ingediend en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of...

dinsdag 5 november 2019

Lokale samenwerking centraal tijdens 45-jarig bestaan Huurdersfederatie

De Huurdersfederatie is omgezet van een vereniging naar een stichting en bestaat 45 jaar. Ter ere daarvan is er woensdag...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet u plugin Really Simple CAPTCHA installeren.