https://www.huurdersfederatie.nl

Huurders in de knel door jaarlijkse huurverhoging

Veel huurders komen in de problemen doordat het inkomen gelijk blijft of daalt, terwijl per 1 juli 2020 de jaarlijkse huurverhoging is ingegaan. Dit is het resultaat van onderzoek dat is gehouden mensen die meedoen aan het Radar testpanel. Radar ondervroeg voor 1 juli mensen of ze in de problemen kwamen door de jaarlijkse huuraanpassing. In dat onderzoek gaf 12% van de ondervraagden aan dat dit wel het geval was. Deze groep werd in juli nogmaals gevraagd een vragenlijst in te vullen over in hoeverre zij nog hun boodschappen kunnen doen zonder te besparen.

Bezuinigen om de huur te kunnen betalen

68% van de huurders die een huurverhoging hebben gekregen geven aan dat ze andere dingen moeten laten om de huur op te brengen: veel mensen noemen bezuinigingen op de boodschappen, uitjes en stookkosten. Maar dat laatste is vooral van toepassing bij huurders die een laag energielabel hebben. Zij zijn namelijk ook veel kwijt aan energiekosten.

Problemen ondervangen door extra inkomsten

13 procent probeert de problemen door de huurverhoging op te vangen met extra inkomsten. Dit doen ze door extra werk te zoeken. Maar ook door het zoeken van een extra huisgenoot om de huur mee te delen of aanvragen van een betalingsregeling. 18 procent is op zoek naar een goedkopere woning. 1 procent heeft die inmiddels gevonden en nog eens 1 procent heeft in ieder geval de huur al opgezegd.

Van degene die een huurverhoging kregen, heeft een kwart een bezwaar gemaakt. Bij 1 op de 5 is dat een succes geweest. Hun verhoging is uitgesteld, verlaagd of geheel geschrapt. Geen huurverhoging betekende voor hen niet dat ze geen problemen hadden. Van deze groep geeft 23% aan dat zij de huur ook zonder verhoging niet kunnen betalen.

Lees het volledige artikel op de website van Radar. 

×