https://www.huurdersfederatie.nl

Zorgen over langer zelfstandig thuis wonen op oudere leeftijd

Emmen: Huurders willen betere aangepaste woningen en meer contact met buurtgenoten. Dit werd duidelijk in de huurdersbijeenkomst over wonen & zorg die woensdag 16 mei werd georganiseerd door de huurdersverenigingen: Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe en SBDE (Stichting Bewonersraad Domesta Emmen).

Voldoende aangepaste woningen 

Tijdens de bijeenkomst haalden de huurdersverenigingen wensen op van huurders over de thema’s langer zelfstandig thuis wonen en eenzaamheid. In groepsgesprekken vertelden deelnemers wat zij belangrijk vinden, hoe hun ervaring tot nu toe is en waar ze zich zorgen over maken. Hieruit kwam naar voren dat huurders het vooral onduidelijk vinden waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Ze ervaren dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarnaast vinden ze dat de woning niet aangepast is op hun situatie. Zo maken ze mee dat stopcontacten en keukenkastjes niet op de goede hoogte zijn geplaatst.

Leg contacten om eenzaamheid te voorkomen 

De deelnemers kennen of herkennen zich in het eenzaam zijn. Het valt veel huurders op dat vooral in complexen met zowel jongeren en ouderen, er weinig contact is met de buren. ”Er moeten in wooncomplexen openbare ruimten komen, waar meer activiteiten worden georganiseerd en men nieuwe mensen kan leren kennen”. Ook wordt de suggestie gedaan om in Emmen een Maatjesproject te starten.

De stem van de huurder is belangrijk 

Met de resultaten van de bijeenkomst willen de huurdersverenigingen het gesprek aangaan met gemeente, politiek en woningcorporaties. ”Het is voor ons belangrijk om te luisteren naar de huurder”. aldus Hans Gelderman, voorzitter van SBDE. ”We hebben veel waardevolle informatie opgehaald en zijn zeker van plan om daar iets mee te gaan doen” vult Hepke Wouda, bestuurslid Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe aan.

meer interessante artikelen over

×