https://www.huurdersfederatie.nl

Huurders ontevreden over onderhoud huurwoning

Huurders zijn ontevreden over de kwaliteit van hun woning in verhouding tot de huurprijs. Meer dan een kwart van de deelnemende huurders geeft aan dat zij last hebben van problemen met vocht, tocht en schimmel. Dit zijn de resultaten van het onderzoek over betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoning die tussen 18 september en 9 oktober is gehouden en ingevuld door 238 huurders. 

Veel isolatieproblemen

Huurders hebben vooral problemen met de warmte-en geluidsisolatie van hun woningen. Daarnaast vinden ze het onderhoud van de keuken, badkamer en buitenkant van de woning onvoldoende. Een meerderheid (63%) heeft deze problemen wel gemeld bij Lefier, 27% heeft dat niet gedaan. Als reden hiervoor geven zij aan dat er toch niets wordt gedaan door de verhuurder of dat ze niet zeker zijn of het probleem wel verholpen kan worden.

Niet serieus genomen

Een ander punt wat veel werd genoemd, was het feit dat er niets wordt gedaan met de doorgegeven klachten. Huurders ervaren dat beloften niet worden nagekomen en er veel tijd overheen gaat totdat de (onderhouds)klacht wordt verholpen. Achterstallig onderhoud heeft ook invloed op het leven van huurders, zo blijkt. Ze krijgen gezondheidsklachten door vocht-en schimmelproblemen. Tevens hebben ze hierdoor te kampen met een hoge energierekening, mede vanwege de slechte isolatie.

Er moet iets veranderen

We zijn blij dat je mee hebt gedaan aan de enquête. De resultaten geven een goed beeld van hoe huurders denken over de kwaliteit en betaalbaarheid van hun huurwoningen. De antwoorden die zijn gegeven bevestigen dat het onderhoud van de woningen nodig aangepakt moet worden.

Daarnaast wil de Huurdersfederatie de uitkomsten ook delen met de gemeente, zodat het probleem breder opgepakt wordt.

×