https://www.huurdersfederatie.nl

Huurders zijn bereid te betalen voor een servicefonds als huurprijs wordt verlaagd.

Wat is het ideale abonnement voor serviceonderhoud? Deze vraag heeft centraal gestaan bij de eerste digitale vragenlijst voor ons huurderspanel. Huurders uit Angelslo, Bargeres, Emmen-centrum, Emmer-Compascuum, Emmerhout, Emmermeer, Erica, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Dordrecht en Zwartemeer hebben hun mening gegeven. De vragen gingen over in hoeverre de panelleden hebben gehoord van een servicefonds, welke klussen erin horen, wat het mag kosten. De vragenlijst is door 32,5% van de respondenten ingevuld.

Niet in staat om alle klussen uit te voeren

Het huurderspanel vindt dat klussen als vervangen van kapotte ruiten en spiegels, aanbrengen van tochtwerende voorzieningen, schoonmaken van schoorsteen en ventilatiekanalen en vervanging van brievenbussen en buitenlampen onder verantwoordelijkheid vallen van de verhuurder. Als reden wordt genoemd dat men niet in staat is om deze klussen zelf uit te voeren.

Wel of niet extra betalen?

Op dit moment geldt voor de gemeente Emmen dat Lefier de servicekosten in de huurprijs heeft verwerkt. Maar dat wil Lefier veranderen. Uit de vragenlijst blijkt echter dat huurders niet genoeg geld hebben om deze extra kosten (bovenop de huur) voor het Servicefonds op te hoesten. Ongeveer 46,2% van de ondervraagden geeft aan dat ze alleen bereid zijn om te betalen als de huidige huur wordt verlaagd. Huurders die wel willen betalen vinden dat een servicefonds scheelt in kosten voor gereedschap en het inhuren van vakmannen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het huurderspanel worden meegenomen in de werkgroep Servicefonds. Lefier wil in samenwerking met al hun huurdersorganisaties bekijken of er een eenduidig beleid te maken is voor alle werkgebieden van Lefier. Op dit moment liggen er verschillende afspraken per gebied.

We houden je op de hoogte.

Wil je ook jouw mening geven? Doe mee aan ons huurderspanel en laat jouw stem horen. Meld je hier aan.

×