https://www.huurdersfederatie.nl

Huurdersfederatie praat mee over omgevingsvisie gemeente Emmen

Hoe ziet het toekomst van de gemeente eruit voor de komende decennia? Dat is een vraag die centraal staat in het ontwikkelen van een nieuwe omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt een toekomstbeeld geschetst. Producten die hiervoor gerealiseerd worden zijn een omgevingsplan en een concrete vertaling van de visie. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen om tot een omgevingsvisie te komen. 17 december werd er een bijeenkomst georganiseerd, waar onder andere de Huurdersfederatie input heeft kunnen leveren.

In gesprek over kernopgaven omgevingsvisie

Tijdens deze middag vond een workshop plaats waar verschillende partijen in gesprek gingen met de gemeente over drie kernopgaven die onderdeel worden van de omgevingsvisie. Het ging over de volgende onderwerpen: economische aantrekkelijke gemeente, een duurzaam en schone gemeente, (woon) aantrekkelijk en leefbare gemeente. De inbreng van alle aanwezigen wordt meegenomen in een koersdocument. In dit document wordt o.a. beschreven wat de kwaliteiten zijn van de gemeente Emmen en welke onderwerpen er centraal staan bij het vormen van de omgevingsvisie.

Aankomende zomer wordt het koersdocument ter besluitvorming voorgelegd. Wordt vervolgd

meer interessante artikelen over

×