nieuws

woensdag 14 november 2018

Huurdersfederatie werkt samen voor voldoende en betaalbare huurwoningen

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat woningzoekenden binnen een jaar een woning vinden die past bij hun inkomen? Wat moet er gebeuren dat mensen zo lang mogelijk thuis zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Dit zijn een greep uit de afspraken die zijn vastgelegd in het Lokaal Akkoord, dat maandag 29 oktober werd ondertekent door voorzitter Astrid Scholtens.

Met het lokaal akkoord werken de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, SBDE (Stichting Bewonersraad Domesta), Samen Sterk, Domesta, Lefier en de gemeente samen er aan dat er voldoende en betaalbare woningen zijn in de gemeente Emmen. Deze zijn onderverdeeld in de thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen, zorg en welzijn, leefbare wijken en dorpen. De afspraken zijn gemaakt voor een periode van 5 jaar (2019-2014).

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Woningzoekenden in de sociale huursector moeten binnen een jaar een woning vinden die past bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden. In het lokaal akkoord staat beschreven hoe de huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente dit gezamenlijk gaan oppakken. Zo gaan de corporaties zorgen voor meer levensloopgeschikte woningen omdat er steeds meer oude(re) huurders zijn. Een ander voorbeeld: ten minste 80% van de sociale huurwoningen is betaalbaar. Dit betekent dat een-en tweepersoonshuishoudens hier met huurtoeslag kunnen wonen.

Duurzaamheid

Een ander punt is dat veel woningen nog aan het gas zitten. Hier willen de partijen veranderingen in gaan brengen. Er moet een stap gezet worden richting een energieneutrale woningvoorraad in 2040. Dit gebeurt onder meer door het renoveren van woningen naar Nul Op de Meter. En de inzet van energiecoaches. Verder dragen wij hier ook aan bij, door deel te nemen aan Expeditie Emmerhout Neutraal.

Wonen, zorg en welzijn

Mensen met een zorgvraag wonen steeds vaker zelfstandig. Dit is een algemene trend. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties willen ook sociale huurders met een zorg- of hulpvraag goed bedienen. Zij doen dit door goede afspraken te maken. Dit kan gaan over beschermd wonen en WMO-voorzieningen, maar ook over de aanpak van woonoverlast.

Leefbare wijken en dorpen

Tot slot wordt er genoemd dat inwoners van de gemeente Emmen moeten wonen in een prettig en veilige woonomgeving. Elke partij draagt hier zijn steentje aan bij. Zo kan de gemeente woon-en leefbaarheidsvisies maken en de huurdersorganisaties gaan bezig om hun achterban te betrekken bij de aanpak van leefbaarheid. Voor corporaties ligt de opgave om situaties vroegtijdig te signaleren van probleemsituaties en deze ook kenbaar te maken aan het sociaal wijkteam en de politie.

meer nieuws..

dinsdag 27 september 2022

Vragenlijst geluidsoverlast: We geven niet op!

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat huurders de tijd namen om mee te doen aan onze vragenlijst...

dinsdag 20 september 2022

Een nieuwe bewonerscommissie voor huurders van appartementencomplex Het Waal (401-442)

Een bewonerscommissie komt op voor de huurders uit een bepaalde wijk of complex. In appartementencomplex Het Waal is geen bewonerscommissie...

maandag 12 september 2022

Een energiepakket voor huurders van Lefier

De energieprijs is de afgelopen maanden duurder geworden. Om ervoor te zorgen dat de kosten minder snel stijgen, kunt u...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief