https://www.huurdersfederatie.nl

Huurderspanel in gesprek over betaalbaar wonen

Op dinsdag 14 juni en dinsdag 21 juni zijn we in gesprek geweest met huurders uit ons huurderspanel over betaalbaar wonen. We kijken terug op gezellige bijeenkomsten, waarbij we veel verhalen van onze achterban hebben gehoord.

Waarom een bijeenkomst over betaalbaar wonen? 

Ons huurderpanel bestaat uit bijna 400 huurders. Twee keer per jaar vragen we hun mening over onderwerpen die te maken hebben met het huren van een woning. Vaak doen we dit met een digitale vragenlijst. Het leek ons leuk om de huurders uit ons panel fysiek te ontmoeten, daarom organiseerden we 2 bijeenkomsten over:” Hoe blijft het wonen voor u betaalbaar”?

Waar maken huurders zich zorgen over? 

De bijeenkomsten leverden interessante inzichten op. Huurders maakten zich zorgen om de volgende dingen:

  • Stijgende energiekosten: Het is moeilijk om als huurder invloed uit te oefenen op de stijgende energierekening.
  • Aanvragen Energietoeslag: Er zijn huurders die moeite hebben met de aanvraag van de Energietoeslag. Het lukt bijvoorbeeld niet om de benodigde documenten te uploaden. Het gevolg is dat zij 800 euro mislopen, terwijl ze er recht op hebben.

Tot slot vraagt men zich af waar ze terecht komen als het niet meer lukt om alle kosten op te brengen.

Wat doen we met de resultaten? 

De signalen van ons huurderspanel brengen we onder de aandacht van Lefier en de gemeente. Het plan is om een vervolg te geven aan de bijeenkomst door middel van een digitale vragenlijst. We willen zo meer huurders de kans geven om hun mening over dit onderwerp te geven.

×