https://www.huurdersfederatie.nl

Bewonerscommissies Emmerhout versterken elkaar door samenwerking

‘’Samen staan we sterk’’ Dat is het doel van de samenwerking tussen bewonerscommissies van Het Waal, De Haar en De Recreant. Bestuursleden Jan Hesseling (voorzitter De Haarappartementen), Jan Mulder (Secretaris De Haarappartementen), Rienk Wierenga (Penningmeester Recreant), Ger Kampherbeek (voorzitter/secretaris Recreant), Lia Sweers (voorzitter Het Waal 401-422), Gerda van der Veen (penningmeester Het Waal 401-442) zetten zich gezamenlijk in om de stem van de huurder binnen hun eigen complex te laten horen.

Organiseren en onderhandelen

Bewonerscommissie De Recreant bestaat 14 jaar. En de bewonerscommissies Het Waal en De Haar zijn 4 jaar actief. Ieder doet zijn eigen ding. Van in gesprek gaan met Lefier over de servicekosten tot het organiseren van activiteiten voor de andere bewoners. De Recreant heeft veel goed bezochte activiteiten, dit komt mede doordat zij een eigen recreatieruimte hebben. Zowel de Recreant als De Haar organiseren deze activiteiten zelf, dit in tegenstelling tot Het Waal waar twee aparte commissies zijn. De georganiseerde activiteiten worden vaak bezocht door dezelfde huurders. ‘’We zien bij Het Waal dat er vooral bij de jongeren weinig animo is voor de activiteiten. En dat is jammer’’ aldus Lia Sweers, Het Waal.

Tijd nuttig besteden

De bestuursleden zijn op verschillende manieren betrokken geraakt bij de bewonerscommissie. En doen dit vooral, omdat ze het leuk vinden actief te zijn in de tijd die ze vrij hebben. Rienk Wierenga kwam in aanraking met de bewonerscommissie tijdens de sjoelclub. Het beviel hem goed om actief te zijn voor de medebewoners, waardoor hij graag betrokken blijft. Ook de andere bestuursleden zijn gevraagd door de bewonerscommissie om zich in te zetten voor hun mede-huurders.

Veel van elkaar leren

De drie bewonerscommissies hebben als gezamenlijke overeenkomst de verhuurder. Twee keer per jaar zitten ze met elkaar om tafel om ervaringen te delen, en zo gezamenlijk problemen op te lossen waar ze tegenaan lopen. Door deze samenwerking leren ze veel van elkaar en dat zorgt voor een sterkere positie ten opzichte van de verhuurder.

×