https://www.huurdersfederatie.nl

Weytackers: ”Wij willen problemen aanpakken”

De Weytackers, een complex wat zich stoer voordoet, maar zich eigenlijk achtergesteld voelt ten aanzien van andere complexen in de wijk Angelslo. In dit complex zitten meerdere culturen met elk hun eigen manier van leven. Ook Lia, Lidija ,Rudolf, Tinus en Jan horen bij de huurders van dit complex. Zij hebben de huidige bewonerscommissie nieuw leven ingeblazen. En hebben hiermee als doel om de problemen in het pand aan te pakken.

Nieuw leven in blazen

De vorige bewonerscommissie viel langzaam uit elkaar. ”Er waren veel bestuursleden die gingen stoppen en het werd daardoor moeilijker om dingen voor elkaar te krijgen.”Hier wilde Tinus en Rudolf verandering in brengen. Zij hebben een nieuwe club mensen bij elkaar verzameld en vanaf nu is de nieuwe bewonerscommissie van de Weytackers een feit.

Problemen aanpakken

De Weytackers kent veel problemen die te maken hebben met vandalisme, drugshandel en slecht onderhoud. Het nieuwe bestuur ziet graag dat het pand opnieuw wordt geverfd en alle problemen serieus worden genomen door Lefier. Ook moeten de huurders in de flat zelf initiatief nemen om contact op te nemen bij klachten. ”Veel huurders hebben verschillende etniciteiten waardoor het niet voor iedereen duidelijk is, hoe zij contact op moeten nemen met Lefier. Zo was er een huurder die daardoor weken in de kou heeft gezeten, omdat de kachel het niet deed” Ook horen ze verhalen dat huurders minder gemotiveerd zijn om te bellen, doordat ze het idee hebben dat er niets met de klacht wordt gedaan.

Bezighouden met zaken die spelen in het complex

Een bewonerscommissie krijgt alleen informatie van een verhuurder over zaken die betrekking hebben op het pand. Bijvoorbeeld onderhoud van woningen. Verder hebben zij minstens één keer per jaar overleg met de verhuurder en mogen zij alleen meepraten over plannen die gelden voor het complex. Bijvoorbeeld sloop en renovatie of het servicekostenpakket. De bewonerscommissie van de Weytackers gaat dus deze rol ook vervullen. Mocht u ook een bewonerscommissie willen opzetten voor uw complex? Dan geven zij als tip dat je samen met de bewoners meer voor elkaar krijgt en dat je ook contact met andere bewonerscommissies kan opnemen voor tips en advies.

×