https://www.huurdersfederatie.nl

”Zonder de hulp van de Huurdersfederatie was het nooit gelukt”

Het loont soms om te kijken of het puntenaantal van jouw huurwoning wel klopt. Dit ontdekten ook een aantal huurders van appartementencomplex Het Waal in de wijk Emmerhout. Door een fout die is gemaakt in het bepalen van het aantal WWS-punten (punten op basis waarvan de woning wordt gewaardeerd) wordt de huurprijs aangepast en krijgen sommige huurders het teveel betaalde geld terug. Een mooi resultaat van een samenwerking tussen individuele huurders en de Huurdersfederatie.

‘’Ik voel me serieus genomen’’

Een huurder heeft de Huurdersfederatie benaderd, omdat er wat vragen waren over het puntenstelsel
van de huurwoning naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging van 2018. Zo werd gedacht dat er
een fout was gemaakt in de berekening van het aantal WWS-punten van de woning. ‘’Ik vind het leuk om
dingen uit te zoeken en wilde graag weten waarom sommige buren meer punten hadden,’’, aldus een
huurder van appartementencomplex Het Waal.

Door eerdere goede ervaringen met de Huurdersfederatie wist de huurder de consulent snel
te vinden. De consulent is onafhankelijk en helpt huurders als ze er niet uitkomen met Lefier. Ook voor
de huurders van Het Waal heeft hij iets kunnen betekenen. Naast het bieden van een luisterend oor
zorgt hij ervoor dat beide kanten van het verhaal aan bod komen.Verder staat hij huurders ook bij
tijdens gesprekken met Lefier.

De huurders vonden dit prettig: ‘’Als de consulent van de Huurdersfedratie erbij is, hebben we het gevoel serieuzer genomen te worden. Zonder zijn hulp hadden we dit resultaat niet voor elkaar
gekregen.’’

Leerzaam en nuttig

Samenwerken met de consulent ervaren de huurders als positief. De huurders hebben veel geleerd van zijn advies en wisten waar ze aan toe waren. ‘’Hij is reëel, onafhankelijk en legt duidelijk uit waarom hij iets doet. Verder is hij altijd vriendelijk en pakt hij snel dingen op. Dit zijn “de ingrediënten” die een huurder fijn vindt.”

Als individuele huurder is het lastig om dingen voor elkaar te krijgen, in dit geval zijn er ook medehuurders betrokken om samen dit probleem op te pakken. “Alleen kan ik niets, samen kan je een hele boel.’’ Kom je er niet uit met je verhuurder? Schroom dan niet om de consulent van de Huurdersfederatie te raadplegen.

×