https://www.huurdersfederatie.nl

Jaarlijkse huurverhoging niet meer inflatievolgend

De huurverhoging van 2023 is niet meer inflatievolgend, maar volgt de gemiddelde loonstijging. Huur je een sociale huurwoning? Dan betekent het dat je een huurverhoging van maximaal 3,1% kan krijgen.

Waarom niet inflatievolgend?

Vorig jaar was de inflatie historisch hoog. Dankzij inzet van de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor huurders is ervoor gezorgd dat de regering is afgestapt van inflatievolgend. Een goed resultaat, anders was er een huurverhoging van 11% geweest.

Hoe werkt huurverhoging op basis van loonstijging? 

De jaarlijkse huurverhoging volgt nu het percentage van de loonstijging. Hiervoor wordt het percentage van 2022 gebruikt. De gemiddelde loonstijging was toen 3,1%.

Huurverlaging voor een groep huurders

Niet elke huurder van een woningcorporatie krijgt een huurverhoging. Voor een deel geldt ook een huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag inkomen en een huur boven de 575 euro.

×