https://www.huurdersfederatie.nl

Komt je in aanmerking voor bevriezing of verlaging huur?

Ongeveer 300.000 huurders komen in aanmerking voor het bevriezen of verlagen van hun huur. Huurders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen via een checklist van de Woonbond kijken wat voor hun van toepassing is.

Ter compensatie 

Afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. De Woonbond heeft met koepelorganisatie van de woningcorporaties Aedes afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen. Een voorwaarde hiervoor is dat huurders wel een relatief laag inkomen hebben.

  • Voor alleenstaanden is dat lager dan 15.500 euro,
  • tweepersoonshuishoudens, lager dan 26,500 euro.
  • Huurders die met meer dan 3 personen, lager dan 33.500 euro

Maar ook huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen worden meegeteld.

Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:

  • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
  • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
  • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.1

Voorbeeldbrief voor woningcorporatie 

Huurders die de checklist van de Woonbond invullen moeten de volgende vragen beantwoorden over de hoogte van de huur. En daaruit kan worden afgeleid of een huurder in aanmerking komt voor een huurverlaging of huurbevriezing. Mocht dat het geval zijn, dan krijgt een huurder een voorbeeldbrief die hij of zij naar de woningcorporatie kan sturen.

meer interessante artikelen over

Betaalbaarheid Huurders
×