https://www.huurdersfederatie.nl

Lagere huur en meer huurtoeslag voor huurders met laag inkomen

Heb je een laag inkomen? Goed nieuws. Per 1 juli 2023 krijg je een huurverlaging. Dit staat op website van de rijksoverheid. 

Hoe werkt de huurverlaging? 

Voor 510.000 huurders in Nederland gaat een nieuwe huurprijs gelden van 575 euro per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslagontvangers, een verhoging van €16,94 toeslag per maand. In afspraken tussen Aedes, de Woonbond en het kabinet is afgesproken dat de huurverlaging in 2024 zou ingaan. In overleg met de woningcorporaties heeft het kabinet besloten om deze huurverlaging te vervroegen. De huurverlaging is voor mensen die een sociale huurwoning huren, meer dan 575 euro per maand aan huur betalen en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen volgens de wet op huurtoeslag.

De inkomensgrenzen voor 2023 zien er als volgt uit:

  • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
  • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
  • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
  • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Heb je inwonende kinderen onder de 27 jaar? Zij tellen niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

meer interessante artikelen over

2023 huurtoeslag Huurverlaging
×