https://www.huurdersfederatie.nl

Lagere stijging huurprijs bij huurwoningen van corporaties

Het wetsvoorstel wijziging huursomstijging is zowel door de Tweede als eerste kamer aangenomen. Hiermee is de lagere huursomstjging die de Woonbond en Aedes hebben afgesproken in het Sociaal Huurakkoord verankerd in de wet.

Minder grote huurstijgingen 

Bij de lagere huursomstijging gaat het om de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van een corporatie. In het sociaal huurakkoord staat vastgelegd dat huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Voor 2020 is de inflatie 2,6%. Een uitzondering op de regel voor corporaties is dat alleen in samenspraak met de lokale huurdersorganisaties mag worden afgeweken van de regel. De huursomstijging mag dan maximaal 1% boven inflatie liggen, om noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering te doen.

Betere betaalbaarheid 

De wetswijziging is goed nieuws voor de betaalbaarheid van huurwoningen. De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan minder snel omhoog. Volgens Paulus Jansen, directeur van de Woonbond is het goed dat de jaarlijkse huurstijging bij corporatie hiermee verder aan banden is gelegd. De betaalbaarheid van huurwoningen in de sociale sector staat namelijk al een tijdje onder druk.

Voor de particuliere verhuurder is er geen beperking opgelegd. De verhuurderkoepels wilde niet in gesprek met Aedes en de Woonbond over het sociaal huurakkoord.

×