https://www.huurdersfederatie.nl

Langer zelfstandig wonen. Wat is er nodig?

Wat hebben huurders nodig om zo lang mogelijk in hun eigen huurwoning te blijven als ze ouder worden? Het huurderspanel heeft hun mening gegeven over langer zelfstandig wonen en in hoeverre ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Er is een onderscheid gemaakt tussen huurders die nog ouder moeten worden (onder de 60 jaar) en die al in een leeftijd zijn waarbij ze wellicht al hiermee bezig zijn (boven de 60 jaar).

Liefst in eigen buurt blijven 

De voorkeur van ons huurderspanel is om te blijven in de eigen buurt en dichtbij de familie en voorzieningen zoals een supermarkt. Verder moeten er rond rond de huurwoning toegankelijke vluchtwegen zijn en is het belangrijk dat er voldoende parkeergelegenheid is. Dit geldt voor auto’s, maar ook voor de scootmobiel. Huurders geven aan dat ze graag voldoende stallingsruimte voor de scootmobiel willen hebben. Daarnaast willen huurders die boven de 60 jaar zijn graag een gemeenschappelijke ruimte, echter zien ze daarbij geen meerwaarde voor een huismeester die zich inzet voor de leefbaarheid.

Verhuurder moet woning aanpassen aan wensen van huurder 

Een verhuurder kan voor de huurders de woning aanpassen op basis wat nodig is. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld het verwijderen van drempels en het toegankelijk maken van de woning voor medische voorzieningen. Daarnaast is het onderhoud van de woning belangrijk om op te volgen. Zo kan er worden geïnvesteerd in isolatie van woning om geluidsoverlast te beperken. Huurders boven de 60 jaar vinden dat de verhuurder de woning geschikt moet maken. Zoals door het aanleggen van een verhoogd toilet, implementeren van een douchestoel en het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. De verhuurder moet luisteren naar de huurder om verloedering van het complex of de wijk te voorkomen. Zo zijn er veel ouderen waarbij het niet lukt om het onkruid te wieden, uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de tuin er minder netjes gaat uitzien.

Hoe kunnen buren bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen? 

Het is belangrijk dat huurders naar elkaar omkijken. Lastiger is om te bedenken wat men voor elkaar kan doen betreft het langer zelfstandig thuis wonen. Dit geldt vooral voor huurders onder de 60 jaar. Zij geven aan dat de buren meer van betekenis zijn als er hulp nodig is op lastige momenten. Huurders boven de 60 jaar vinden dat de buren samen ervoor moeten zorgen dat de buurt een plek is waar iedereen er voor elkaar is. Een Buurtcoach zou hier het verschil in kunnen maken door hier tijd in te investeren en te letten op vereenzaming in de wijk.

Een groot deel van het huurderspanel (96,1%) doet iets voor zijn of haar buurman. Vaak is het hulp bieden met het doen van de tuin of gewoon vragen hoe het gaat. Het is belangrijk voor huurders dat de leefomgeving er netjes uitziet. Volgens het huurderspanel moet de verhuurder daar een oogje in het zeil voor houden. Dit kan door mensen aan te spreken die hun tuin laten verloederen. Maar ook moeten ze weten wie ze in hun woningen laten wonen.

Woning levensloopbestendig maken 

Bij het levensloopbestendig maken van een huurwoning gaat het erom dat de woning wordt aangepast zodat een huurder er zijn of haar hele leven kan blijven wonen. Om dit realiseren is er een taak weggelegd voor de verhuurder. Het gaan dan om zorgdragen voor de volgende voorzieningen:

  • Verwijderen van drempels
  • Realiseren van mengkraan met hendel
  • Zorgen voor automatische verlichting op de route naar het toilet
  • Zowel links-als rechts een trapleuning plaatsen
  • Aanleggen van een stroeve badkamervloer
  • Verwijderen van op-en afstapjes.

De resultaten worden onder de aandacht gebracht van Lefier. De Huurdersfederatie is vaak bezig met thema’s als leefbaarheid en wonen en zorg. De mening en ideeën die huurders hebben is waardevolle input.

meer interessante artikelen over

Huurders wonen en zorg
×