https://www.huurdersfederatie.nl

Leefbare wijken: Wie zorgt er voor een veilige en prettige buurt?

  • Buurtbemiddeling moet ervoor zorgen dat burenoverlast wordt opgelost.
  • Huurders moeten zichzelf motiveren om contact te leggen met hun buren.
  • Meerdere partijen zijn verantwoordelijk voor een veilige buurt.

Bovenstaande conclusies zijn getrokken uit de brainstorm over leefbare wijken dat plaatsvond op woensdag 30 oktober. Huurders, medewerkers van Lefier, Buurtbemiddeling, Stichting Knip, de wijkagent en brandweer zijn met elkaar in gesprek gegaan over leefbare wijken, brandveiligheid, Wonen & Zorg.

Oplossen burenoverlast 

Het oplossen van burenoverlast wordt gezien als voornaamste taak van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een partij die helpt met het zoeken naar een oplossing bij een conflict met de buren. Verder wordt er ook een rol in gezien voor de wijkagent en verhuurder. Maar hoe met deze samenwerking eruit zien? Er wordt genoemd dat het oplossen van burenoverlast een samenspel is van huurder, verhuurder en Buurtbemiddeling. De huurder zou eerst zelf het initiatief moeten nemen, daarna is het de bedoeling dat de verhuurder, Buurtbemiddeling of wijkagent aan te pas komen. Ook andere buren kunnen hieraan meedenken.

Contact leggen met de buren 

Het is een eigen verantwoordelijkheid voor huurders om contact te leggen met de buren. Iedereen moet daar zelf initiatief in nemen. Voor het motiveren van huurders, kunnen andere partijen wel zorgdragen. Suggesties die worden gegeven zijn: Sociale verenigingen, welzijnswerkers, buurtverenigingen en de Huurdersfederatie.

Veilige buurt -en wijk 

Een veilige buurt is een verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Deze zijn: de overheid, verhuurder, gemeente, wijkagent, sociale teams. Ook wordt de optie van een buurtapp genoemd. Iedereen kan zo met elkaar zorgen dat men woont in een veilige buurt.

Bekijk hier een overzicht van alle resultaten. 

×