https://www.huurdersfederatie.nl

Lefier verduurzaamt komende 4 jaar 6000 huurwoningen

Lefier verhuurt in 2029 geen woningen meer met een E, F, of G energielabel. Met dat doel voor ogen verlengt de woningcorporatie de lopende overeenkomst met 4 bouwbedrijven voor de verduurzamingsopgave. Jorritsma Bouw BV, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dura Vermeer bouw en Buursema Bouwbedrijf verduurzamen de komende 4 jaar gezamenlijk zo’n 1500 woningen per jaar in Groningen en Drenthe.

Eind 2022 had Lefier al een overeenkomst gesloten met deze 4 bouwbedrijven voor het verduurzamen van huurwoningen. Met de positieve ervaringen van de afgelopen jaren en de blijvende verduurzamingsopgave voor Lefier is besloten om deze samenwerking te verlengen. Op 19 oktober zijn hiervoor de handtekeningen gezet.

Lagere energiekosten 

De werkzaamheden voor verduurzaming zijn: Het aanbrengen van vloer-, dak-, en/of muurisolatie. Ook wordt er isolatieglas geplaatst als dat nog niet aanwezig is. Indien nodig worden er aanpassingen aan de installaties gedaan. Voor huurders is dit goed, omdat hun woning goed is geïsoleerd en hun energiekosten dalen. Voor de verbetering van het energielabel, krijgen huurders geen huurverhoging. Ook mogen huurders kiezen voor zonnepanelen.

Groene labels 

Het is een forse uitdaging voor Lefier om zo’n 6000 tot 7000 woningen te verduurzamen. Aldus Jan Willem Stevens, manager Assetmanagement & Investering van Lefier. ”Enkele jaren geleden hebben we de samenwerking gezocht met vaste partners om in bouwstromen onze verduurzamingsopgave in te richten. De jaarlijkse opgave was destijds 750 woningen per jaar en doordat het proces nu goed loopt kunnen we met deze partners nu opschalen naar 1500 woningen per jaar. Dat kunnen we niet goed zonder goede afspraken. De bouwbedrijven waar we ons contract mee verlengen binden zich met ons aan een bouwstroom om dit te realiseren. Gezamenlijk maken we een planning om de komende 4 jaar ons doel te bereiken: Er gelden enkele uitzondering op de wettelijke verplichting voor de verduurzaming van de slechte energielabels zoals monumenten en woningen VVE-complexen, maar in ons reguliere bezit hebben we in 2029 geen sociale huurwoningen meer in onze portefeuille met een E-, F- of G energielabel.”

Planmatig onderhoud en veiligheid 

Waar mogelijk combineert Lefier de verduurzaming met planmatig onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, herstel van voegwerk en werkzaamheden aan het dak. Ook als het nodig is worden keukens, badkamers en toiletten vervangen. Tot slot worden veiligheidsthema’s als asbest en brandveiligheid meegenomen in de verduurzamingsprojecten. Door de verduurzaming met die werkzaamheden te combineren beperkt Lefier de overlast voor bewoners. Ook neemt Lefier tijdens een project maatregelen om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doen ze door bewoners tijdelijk te informeren. In overleg met de huurders plaatsen ze bijvoorbeeld noodtoiletten en zorgen ze voor een rustwoning in de wijk waar mensen overdag kunnen verblijven.

Efficiënte planning 

In alle gemeenten waar Lefier woningen verhuurt wordt er verduurzaamd. Volgens Jan Willem Stevens is niet iedereen tegelijk aan de beurt. ”We begrijpen dat huurders zo snel mogelijk een energiezuinige woning willen, maar we vragen bewoners die nog niet aan de beurt zijn om geduld te hebben. Samen met onze bouwpartners plannen we zo efficiënt mogelijk om zo snel als het kan onze huurders tegemoet te komen.”

×