https://www.huurdersfederatie.nl

Meer hulp nodig voor huurders met een laag inkomen.

De politiek moet meer doen om huurders met een laag inkomen te helpen. Dat zeggen de Woonbond, Nibud en Aedes in een gezamenlijk persbericht. Ze roepen op aan het nieuwe kabinet om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen en daarmee een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep.

Te weinig geld overhouden aan het eind van de maand 

Uit een onderzoek van Nibud blijkt dat veel huurders aan het eind van de maand te weinig geld overhouden. Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Gezinnen hebben te maken met een stijging van de zorgkosten, Daarnaast stegen bij mensen die parttime werken de ‘overige uitgaven’.

Kijk niet alleen naar huurprijs

Het helpt deze huurders niet om alleen maar te kijken naar de huurprijs. Dit komt omdat het effect van de huurverlaging deels wegvalt door het krijgen van een lagere huurtoeslag. Om de betaalbaarheid te verbeteren heeft het meer effect om de inkomens te verhogen. Hierbij valt te denken aan het verhogen van het minimum loon of de bijstand.

×