https://www.huurdersfederatie.nl

Meer risico op brand bij verduurzaamde en snel gebouwde woning

Verduurzaamde en snel gebouwde woningen hebben een hoger risico op snelle en onvoorspelbare brand. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Het Nederlands instituut Publieke veiligheid (NPV). Voor het onderzoek vergeleek het NPV drie recente branden om de risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Het gaat om branden in de gebouwschil van een ‘opgetopt’ woongebouw, een complex met flexwoningen en een rij verduurzaamde woningen. Een resultaat is dat de huidig geldende bouwregels tekortschieten als het gaat om de brandveiligheid van deze woningtypen.

Snelle verspreiding van brand 

Rook en vlammen verspreiden zich sneller door holle ruimtes in de gevel of dakconstructie. Dit is 1 van de conclusies die werd getrokken. Bij het optoppen van gebouwen, bij verduurzaming en bij tijdelijke flexwoningen worden vaal lichte constructies gebruikt met veel holle ruimtes in de gevel of dakconstructie. Dat maakt het voor vlammen en rook gemakkelijker om zich te verspreiden.

Besluit bouwwerken leefomgeving schiet tekort

Volgens de onderzoekers voldoen de huidige eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving niet. De lichte materialen die worden gebruikt bij verduurzaming of het optoppen hoeven niet te voldoen aan hoge brandveiligheidseisen. Als er aan de buitengevel sterk brandwerend materiaal zit, hoeven de andere materialen niet bestand te zijn tegen temperaturen hoger dan van bijvoorbeeld een prullenbakbrand.

Een andere regel gaat over de brandoverslag tussen gebouwen. Een muur tussen twee woningen moet voldoende brandwerend zijn om ervoor te zorgen dat de brand niet snel van de ene, naar de andere woning kan uitslaan. Voor een gevel of dak dat langs meerdere woningen loopt, gelden deze eisen niet.

Zorg voor minder risico op brand

Het NIPV pleit in het onderzoeksrapport voor een maatschappelijke discussie over het risico van snelle en onvoorspelbare branduitbreiding. Naast gezondheidsrisico’s spelen namelijk ook zaken als het behoud van de woningvoorraad en de inzet van de brandweer een rol. Wanneer deze risico’s maatschappelijk niet acceptabel worden geacht, is een systematische herziening nodig van bouwvoorschriften, materialen, bouwprocessen en brandveiligheidsmaatregelen.

×