https://www.huurdersfederatie.nl

Nieuwe puntentelling energielabels pakt nadelig uit voor huurders in kleine woningen

Een voorstel van minister Ollongren om de energieprestatie van een woning op een nieuwe manier te vertalen naar energieklassen pakt nadelig uit voor de allerkleinste huurwoningen. Als dit doorgaat dan krijgen huurders in een woning tot 40 vierkante meter een hogere puntentoekenning en worden ze geconfronteerd met enorme maximale huurverhoging.

Meer punten in WWS (Woningwaarderingsstelsel) 

Zo stelt minister Ollongren voor om de woningen met een vloeroppervlak tot 40 vierkante meter voor de labelklasse E en hoger veel meer punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De verhogingen van WWS-punten voor vergelijkbare kleine woningen lopen uiteen van 4 tot 18 punten, wat overeenkomt met €22 tot €98 extra maximale huur.

Waarom moeten kleine woningen meer punten krijgen?

Volgens minister Ollongren krijgen veel kleine woningen een lager energielabel door de nieuwe methode. De verhuurder mag daardoor minder huur rekenen en verdient dus minder. Echter klopt het lagere energielabel met de werkelijke situatie van de woningen. Huurders van deze woningen betalen al te veel huur. Dit komt doordat het label niet gekoppeld is aan de grootte van de woning. Verder krijgen alle woningen binnen een label hetzelfde aantal WWS punten. Door kleine woningen nu juist meer punten toe te kennen, wordt de situatie voor kleine woningen alleen maar schever en ingewikkelder.

Wat wordt er tegen gedaan? 

De Woonbond heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten niet achter dit voorstel te staan. Zo wordt volgens de landelijke belangenbehartiger de gedachte achter het WWS ondergraaft ”een redelijke waardering vaststellen voor het gebruik van een woning met de bedoeling huurders met een kleine portemonnee te beschermen tegen de uitwassen van de markt.”.

Lees het volledige artikel op de website van de Woonbond.

×