https://www.huurdersfederatie.nl

Regels voor ‘verworven recht’ bij huurtoeslag te streng toegepast door Belastingdienst

Heb je een woning met een huurprijs boven de toeslaggrens? Dan heb je geen recht op huurtoeslag. Maar krijg je al huurtoeslag op het moment dat de huurprijs-door een huurverhoging- boven de toeslaggrens raakt. In dat geval heb je verworven recht. Bij verworven recht blijf je recht houden op huurtoeslag, ook al is jouw huurwoning niet sociaal meer.

Onterecht geen huurtoeslag ontvangen

Is jouw huurtoeslag in het verleden gestopt, terwijl je wel het verworven recht had? Dan kun je tot 1 maart 2021 alsnog deze toeslag claimen. Dit blijkt uit informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit een uitspraak die de Raad van State deed in 2019 bleek dat de Belastingdienst de regels voor het ”verworven recht’  jarenlang te streng heeft toegepast. Honderden huurders werden hier de dupe van. Na onder meer kamervragen besloot de overheid dat dit rechtgezet moet worden en dat gaan nu dus ook gebeuren. De overheid erkent dat deze huurders te streng zijn behandeld door de Belastingdienst.

Voor welke huurders geldt dit?

Het gaat specifiek om huurders die eerder toeslag kregen, maar die toeslag verloren toen hun inkomen iets te hoog werd. Voordat ze hun toeslag verloren steeg de huur van hun sociale woning tot boven de toeslaggrens. Toen hun inkomen eer laag genoeg werd voor toeslag hebben ze opnieuw huurtoeslag aangevraagd voor dezelfde woning. Deze aanvraag werd geweigerd door de Belastingdienst. Deze huurders kunnen alsnog de toeslag claimen die eerder werd geweigerd.

Een grotere groep huurders kan geen toeslag claimen

De verworven recht telt voor een kleine groep huurders. Een veel grotere groep huurders heeft geen verworven recht en dus niet de mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die pas sinds hun pensionering of het overlijden van hun partner een laag inkomen hebben. Hun huurprijs steeg tot boven de toeslaggrens terwijl ze nog een iets hoger inkomen hadden. Daarnaast is er een grote groep vrijesectorhuurders die met inkomensdaling te maken kreeg.

×