nieuws

donderdag 14 november 2019

Samenwerking speelt rol bij belangenbehartiging huurders.

Voorzitter Astrid Scholtens heeft namens het bestuur een woordje gedaan tijdens de feestelijke bijeenkomst van de Huurdersfederatie. Hieronder de punten die zij wilt meegeven aan de huurders.

Huurdersfederatie toekomstbestendig houden

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van woensdag 30 oktober werd het 45-jarig bestaan gevierd, maar ook een afsluiting van een proces dat in gang is gezet om de Huurdersfederatie toekomstbestendig te houden. De Huurdersfederatie was 45 jaar geleden één van de eerste huurdersorganisaties in Nederland. Helaas kon grondlegger Ab Haak de viering van 45 jaar HF niet meer meemaken.

De HF is opgericht als vereniging op 28 maart 1974 en functioneerde hierin langere tijd succesvol. Zoals iedere vereniging hadden we leden, en de leden werden vertegenwoordigd door de Federatieraad, zeg maar het algemeen bestuur. In de hoogtijdagen bestond de Federatieraad uit 12 huurders, gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur advies gaven. Daarnaast kende de vereniging actieve huurders en bewonerscommissies.

Moeilijker om vrijwilligers te vinden voor verenigingsbesturen

Tijden veranderen en dat zien wij ook terug in onze vereniging. De Federatieraad liep langzaam terug tot maar enkele Federatieraadsleden. Het is een teken van deze tijd, waarin we zien dat het voor verenigingsbesturen steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor een bestuursfunctie. Dat zien we ook op andere plaatsen. We horen dit van bewonerscommissies, maar ook sportverenigingen, wijkverenigingen en muziekverenigingen hebben hetzelfde probleem. Mensen willen best een paar keer helpen, maar dan bij zaken die zich in hun directe omgeving afspeelt. Vastleggen voor een langere termijn is iets wat steeds minder mensen willen of kunnen. Daarnaast worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan bestuursleden.

Voor ons betekent het dat de structuur van een vereniging steeds minder goed past. Dit komt mede door de professionaliteit van de organisatie. Wij hebben mensen in dienst die zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat er soms snel gehandeld of een beslissing genomen moet worden. In een vereniging is dat lastig. Het bestuur kwam daarom tot het besluit om van een vereniging naar een stichting te gaan. Dit voorstel heeft het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad en die heeft hiermee ingestemd. Met deze goedkeuring is het formele proces bij de notaris doorlopen en kijken wij met vol vertrouwen naar de toekomst.

Hoe ziet de toekomst eruit? 

Hoe ziet deze toekomst er dan uit? Over wie hebben we het als we zeggen dat we belangen behartigen en willen samenwerken?

U als individuele huurder, die zich betrokken voelt en mee wilt denken of praten over zijn huis en thuis. Dat kan door mee te doen aan ons panel of naar een themabijeenkomst te gaan. Zoals over langer zelfstandig thuis wonen, of over een brandveilige woning.

Onze bewonerscommissies. We helpen en ondersteunen graag de bewonerscommissies en vinden het belangrijk om te weten waar zij tegenaan lopen of wat er speelt in hun wijk of complex. Wat kunnen we daarbij betekenen? Maar ook: wat kunnen bewonerscommissies voor elkaar betekenen? En waar willen en kunnen we samenwerken.?

Andere huurdersorganisaties zoals bijvoorbeeld verenigd in het NOL (Noordelijk Overleg Lefier). Met hun praten we bijvoorbeeld over het huurbeleid van Lefier, verduurzaming van woningen, vernommen. Daarnaast praten we ook met andere huurdersorganisaties in Emmen: de Huurdersraad Domesta en Samen Sterk van Woonservice.

Daarnaast zoeken we ook samenwerking met de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van huurders. Met hen bespreken we belangrijke zaken die in het noorden spelen, omdat we dit op de agenda van de minister willen krijgen. Nederland is immers niet alleen de Randstad.

En natuurlijk zitten we aan tafel met de grootste verhuurder van sociale woningen in zuidoost Drenthe: Lefier. Wij willen ons sterk blijven maken voor voldoende, betaalbare en goede huurwoningen. We willen niet alleen advies geven, maar ook meedenken aan de voorkant. Het is belangrijk om vanaf het begin erbij betrokken te worden, zodat we begrijpen waarom beslissingen genomen worden. Maar ook omdat we ze zo kunnen vertellen wat wij zien in de praktijk en waar we aandacht voor willen. De informatie die we nodig hebben komt van u: de huurder.

Zoeken van lokale verbinding 

We willen echter meer. Wonen is meer dan een hoop stenen. Het is een plek waar je je veilig en thuis wilt voelen. Daar zou iedereen naar vermogen aan bij mogen dragen, maar soms lukt dat helemaal niet. Steeds vaker zien we dat er problemen zijn die niet alleen op het bordje van de woningcorporatie of huurdersorganisatie horen, maar die in groter verband besproken en waar mogelijk opgelost worden. Hierbij zijn contacten met wijk-en dorpsverenigingen, wijkagenten, buurtbemiddeling, de brandweer en gemeente van grootste belang.

 

meer nieuws..

donderdag 30 juni 2022

Moeite met aanvragen energietoeslag? Vraag hulp!

Het is mogelijk om bij de gemeente Emmen energietoeslag aan te vragen als u deze niet automatisch hebt ontvangen. Lukt...

woensdag 29 juni 2022

Rookmelders verplicht: Alles wat u moet weten!

Rookmelders zijn per 1 juli verplicht op alle verdiepingen in uw woning. Een rookmelder zorgt ervoor dat u bij brand...

donderdag 16 juni 2022

Lefier start met bouw 8 levensloopbestendige huurwoningen in Zwartemeer

Komend najaar start Lefier met de bouw van 8 levensloopbestendige huurwoningen in Zwartemeer. Op woensdag 16 juni zijn de contracten...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief