https://www.huurdersfederatie.nl

Stijgende kosten: ”We maken ons zorgen om huurders in niet- en slecht geïsoleerde woningen”

De overheid moet met een noodplan komen voor de stijgende kosten. Deze oproep doen 250 raadsleden en wethouders van PVDA en Groenlinks aan het kabinet. Veel Nederlanders, met name mensen met een laag inkomen komen in de problemen doordat de kosten voor boodschappen en de energierekening omhoog gaan.

Er moet snel ingegrepen worden om te voorkomen dat de armoede alleen maar erger worden. Dit probleem raakt niet alleen maar de lage inkomens, maar ook mensen met een midden inkomen. In het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe zijn onze coördinator Liesbeth Westen en wethouder Raymond Wanders in gesprek gegaan over dit onderwerp.

We zijn te laat! 

”We krijgen veel signalen van gezinnen die in de problemen komen door de stijgende energielasten” vertelt Raymond Wanders. De oproep van een noodplan is ontstaan uit een noodkreet. De gemeente zag een afwachtende houding bij het kabinet om iets te doen aan de stijgende prijzen. Een oproep voor een noodplan is een ”call to action” om het rijk te activeren om met daden te komen. Want voor veel mensen is het deze winter erop of eronder.

”We zijn te laat en dat gaan we merken.” Aldus Liesbeth. In 2021 was al bekend dat het slecht gaat. Een oproep voor een noodplan is daarom een goed idee. De komende periode gaan we het verschil zien tussen huurders in een wel geïsoleerde woning en een niet geïsoleerde woning, als het gaat om hoge energiekosten. Dit geldt niet alleen voor huurders van een sociale huurwoning, maar ook zeker voor huurders die een woning huren van een commerciële verhuurder.

Liesbeth maakt zich vooral zorgen over de huurders en vraagt zich af of mensen wel door hebben dat ze in een financieel gat vallen. De Huurdersfederatie is in juni in gesprek geweest met huurders en heeft schrijnende gevallen gezien.

Meer aandacht voor de (lage) middeninkomens en huurders die wonen in slecht geïsoleerde woning 

Er moet een oplossing komen voor deze situatie. Volgens Raymond Wanders moet de overheid meer sturen op maatregelen waar iedereen van kan profiteren. De Energietoeslag is niet de uiteindelijke oplossing, omdat deze toeslag vooral de effecten dempt. Liever ziet de wethouder dat er andere maatregelen komen, zoals een plafond voor prijsstijgingen of maatregelen voor een noodfonds. Met een noodfonds kan de gemeente bijvoorbeeld schulden overnemen van energiemaatschappijen.

Het verduurzamen van woningen en het instellen van een woonquote is ook een oplossing om de kosten laag te houden. Volgens Liesbeth moeten mensen genoeg overhouden als de vaste lasten eraf zijn. Daarnaast werken kleine maatregelen ook bijna niet meer in de strijd tegen energiearmoede. Er moeten keuzes gemaakt worden tussen de boodschappen en het betalen van de energierekening. Het is daarom belangrijk dat er afspraken komen over hoeveel men kwijt is aan wonen en energielasten.

Zowel Liesbeth als Raymond Wanders vinden wonen een grondrecht waar gehoor aan moet worden gegeven. Een noodplan voor stijgende kosten moet er dringend komen. Maar ook de verduurzaming mag niet vergeten worden. Als er wordt gekeken naar de langere termijn, dan is het stoken met raam open. Nu krijgen mensen vooral geld om door te stoken, maar in feite wil je dat er helemaal niet meer wordt gestook. Dit dat kan door woningen te verduurzamen. Een noodplan en verduurzaming moeten daarom samen opgaan.

Beluister hieronder het volledige interview 

×