https://www.huurdersfederatie.nl

Thuiskompas: 1 plek voor het vinden van een huurwoning in Drenthe

Woningzoekenden van alle Drentse corporaties kunnen vanaf 28 april 2020 terecht op één plek voor het zoeken en vinden van een sociale huurwoning. Vanaf die datum bieden de 8 Drentse woningcorporaties in unieke samenwerking met hun 12 huurdersorganisaties de beschikbare woningen aan via het online platform Thuiskompas. Met de inschrijving op Thuiskompas kunnen woningzoekenden reageren op het aanbod van alle aangesloten corporaties. Dat biedt overzicht, gemak en geeft woningzoekenden de kans om in een groter gebied te zoeken.

Meer gemak voor de woningzoekende
Thuiskompas is het vervolg op Drenthehuurt.nl, een website die exact 3 jaar geleden live ging en het beschikbare aanbod van de Drentse corporaties liet zien. Bert Moormann, directeur – bestuurder van Domesta: “De lancering van Thuiskompas is een grote mijlpaal. Het betekent dat sociale huurwoningen van de Drentse corporaties allemaal op dezelfde wijze worden aangeboden en dat overal dezelfde spelregels gelden. Uniek hieraan is de intensieve samenwerking met de huurdersorganisaties. Zij zijn vanaf het begin betrokken en hadden een gelijkwaardige stem in de totstandkoming van Thuiskompas. Ik ben trots op deze samenwerking. We bieden onze woningzoekenden hiermee veel gemak. En doordat we met Thuiskompas goed inzicht krijgen in de populariteit van huizen in dorpen en wijken, zijn we in staat om in de toekomst vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen.”

Met 1 inschrijving reageren op het complete aanbod
Hans van Gellecom, secretaris van huurdersplatform SAM: “Thuiskompas is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Drentse corporaties en de huurdersorganisaties. Landelijk gezien is deze samenwerking uniek. Voor woningzoekenden betekent het dat ze vanaf 28 april met 1 inschrijving kunnen reageren op het complete aanbod dat bij hun wensen en inkomen past. Bovendien kan een woningzoekende er makkelijker voor kiezen om bijvoorbeeld in een andere plaats te zoeken als daar sneller een geschikte woning beschikbaar is.”

Thuiskompas vanaf 28 april 2020
Vanaf 28 april 2020 gaat het inschrijven voor een sociale huurwoning en het reageren op het beschikbare aanbod van de Drentse corporaties via Thuiskompas.nl. Woningzoekenden die nu al staan ingeschreven bij één van de Drentse corporaties krijgen in april bericht dat hun wachttijd over gaat naar Thuiskompas. Staat u bij meerdere corporaties ingeschreven, dan geldt de wachttijd van de corporatie waar u het langst bij bent ingeschreven.

Mensen die nog niet staan ingeschreven als woningzoekende kunnen zich vanaf 28 april gratis inschrijven bij Thuiskompas. Willen zij eerder beginnen met het opbouwen van wachtduur, dan kunnen zij zich nog inschrijven bij de corporaties. Daarvoor gelden dan nog de ‘oude’ regels.

meer interessante artikelen over

beschikbaarheid Huurders
×