nieuws

dinsdag 29 januari 2019

Toets Aanvangsthuur kan zorgen voor huurverlaging

Het afgelopen jaar hebben huurders van vrije sector woning gemiddeld 270,42 euro huurverlaging gekregen door het toetsen van de aanvangsthuur. Een mooi opstekertje als u net een nieuwe woning heeft en ontdekt dat u te veel huur betaalt.

Toets Aanvangsthuur 

Heeft u net een huurcontract afgesloten en huurt u in de vrije sector dan kunt u in het eerste half jaar uw huurcontract laten controleren op de hoogte van de huurprijs. Onder de noemer ”Toets Aanvangsthuur’‘ van de Huurcommissie kunt u kijken of u niet een te hoge huurprijs heeft voor uw woning. Om dit te doen moet u bij de Huurcommissie een verzoek indienen en zij kijken naar o.a. de puntentelling en beoordeelt of de kale huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de punten. Verder kan de onderzoeker ook kijken naar onderhoudsgebreken in de woning. Als inderdaad blijkt dat de huurprijs te hoog is dan bepaalt de Huurcommissie de nieuwe huurprijs op de maximale huurprijs die hoort bij het puntenaantal. Deze huurprijs geldt op het moment dat u huur is ingegaan. Mocht u na de uitspraak erachter komen dat u te veel huur heeft betaald, dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag terugkrijgt van de verhuurder.

Huurder betaalde 33 euro teveel 

Heeft u het idee dat u een te hoge huur betaalt? En bent u benieuwd hoe andere zaken zijn afgehandeld? Op de website van de Huurcommissie kunt u zien welke uitspraken er zijn gedaan betreft de ”Toets aanvangsthuur”. In 2018 kreeg 58% van de huurders hun gelijk. Zo onder andere ook een huurder in Emmen. Deze huurder betaalde 598 euro per maand voor de huurwoning, Na wat onderzoek van de Huurcommissie bleek dat er geen redelijke huurprijs werd betaalt in verhouding met het aantal punten die voor de woning werd toegekend. De Huurcommissie oordeelde dat het puntenaantal 116 was en de huurprijs die daar bij hoorde is 564,57 euro. Dat scheelt wel ongeveer 33 euro.

meer nieuws..

donderdag 13 juni 2019

Bijna kwart van de eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar heeft moeite met rondkomen

De gemiddelde woonlasten van huurders varieert van 30 tot 41% van het inkomen. Dit is één van de resultaten die...

dinsdag 11 juni 2019

Woononderzoek 2018: Huurder gemiddeld 35% kwijt aan woonlasten

Begin april zijn de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2018 bekendgemaakt. Dit onderzoek word één keer in de drie jaar...

dinsdag 7 mei 2019

Gemeente Emmen zet huurders in de kou door stopzetten subsidie Huurdersfederatie

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe kan zich niet langer inzetten voor huurders van commerciële verhuurders omdat de subsidie van de gemeente...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief