https://www.huurdersfederatie.nl

Uitstel huurverhoging voor huurders Meerstraat, H.Haddersstraat en Nijkampenweg Emmermeer

De woningen aan de Meerstraat, H.Haddersstraat en Nijkampenweg zijn verduurzaamd naar Energielabel A. In november 2021 is er gestart met de werkzaamheden en deze zijn inmiddels klaar. We kijken terug op een goede samenwerking met de tijdelijke bewonerscommissie en Lefier.  Zo is de huurverhoging met 2 maanden uitgesteld, omdat de werkzaamheden niet klaar waren.

De eerste tijdelijke bewonerscommissie 

We zijn nauw betrokken geweest bij de speciaal opgerichte tijdelijke bewonerscommissie. Onze consulent Cor Pijnaker was voorzitter, ondersteunde huurders en praatte mee over de voortgang van de verduurzaming. Daarnaast konden huurders ook bij onze consulent terecht als ze er niet uit kwamen met Lefier of de aannemer.

Het was de eerste tijdelijke bewonerscommissie die we hebben ondersteund bij de verduurzaming van hun huurwoning naar energielabel A. Ook bij toekomstige projecten willen we huurders op deze manier een stem geven.

Uitstellen huurverhoging 

Na afronding van de verduurzaming krijgen de huurders een huurverhoging. Deze werd ingevoerd per 1 juni, maar de werkzaamheden waren nog niet afgerond. Dankzij oplettendheid van onze consulent is de huurverhoging met 2 maanden uitgesteld.

Wat is het resultaat? 

De huurders wonen in een huurwoning met energielabel A. Uiteindelijk merken ze hiervan de positieve gevolgen op hun energierekening.

Wij gaan ons de komende periode richten op het ondersteunen van meer tijdelijke bewonerscommissies. We merken dat huurders het fijn vinden dat ze er niet alleen voor staan. Om dit goed te doen hebben we de huurders uit Emmermeer gevraagd om hun ervaringen met ons te delen. De uitkomsten van deze enquête nemen we mee in toekomstige projecten.

×