https://www.huurdersfederatie.nl

Veel onzekerheid bij huurders over inkomen

Ruim 8612 huurders hebben zich sinds het begin van de coronacrisis gemeld bij hun woningcorporatie door betalingsproblemen. Volgens Nu.nl zijn dit de resultaten van een inventarisatie die door het NRC onder 197 woningcorporaties is gedaan. Veel huurders die in de problemen komen zijn freelancer en ZZP’er. Door de coronamaatregelen hebben zij hun inkomen zien wegvallen.

Onzekerheid over de langere termijn

Maar ook andere huurders zijn onzeker over hun inkomen. Dit blijkt uit de maandelijkse huurdersonderzoeken van het KWH. Ongeveer 360.000 huurders zien dat hun inkomsten onzeker worden door het langere verloop van de coronacrisis. Op termijn kunnen zij problemen verwachten bij het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur.

Bij huurders die nog niet met onzekere inkomsten heeft te maken, geeft een kwart aan zich meer zorgen te maken door de coronacrisis. Hoe langer de crisis duurt, des te groter de kans dat zij ook hun inkomsten onzeker zien worden.

Alert op betalingsproblemen

Voor corporaties is het belangrijk dat ze alert zijn op mogelijke betalingsproblemen van huurders en daar gepaste afspraken voor maken. Belangrijk is dat er duidelijk wordt gecommuniceerd naar huurders waar ze zich kunnen melden als ze in de problemen komen.

Mocht het nodig zijn, dan kun je hier meer informatie vinden om een betalingsregeling met Lefier te treffen.

×