https://www.huurdersfederatie.nl

Veel reacties op vragenlijst over geluidsoverlast

De Huurdersfederatie heeft naar aanleiding van signalen van een groep huurders uit de achterban en de resultaten van een recent leefbaarheidsonderzoek gehouden door Lefier een vragenlijst over geluidsoverlast opgesteld. Tot 1 april konden huurders hier aan mee doen en aangeven in hoeverre ze geluidsoverlast ervaren in en om hun huurwoning.

We zijn blij dat de vragenlijst massaal is ingevuld en willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen. De komende periode zullen we een winnaar kiezen voor de dinerbon. Huurders die hebben aangegeven mee te willen werken aan aanvullend onderzoek  zullen we informeren als we bijvoorbeeld meer informatie nodig hebben of een vervolg willen geven aan de vragenlijst.

Wat gaat er gebeuren met de antwoorden die ik heb ingevuld? 

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Op basis van de straatnaam die je hebt aangegeven gaan we de resultaten analyseren, Daarna gaan we in gesprek met Lefier over wat er gedaan kan worden om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken bij huurders. Door de hoeveelheid informatie die we hebben gekregen neemt dit enige tijd in beslag.

Op basis van de gesprekken en de resultaten van de vragenlijst geven we een goede terugkoppeling aan de huurder. Helaas kunnen wij Lefier niet dwingen om alle (geluidsoverlast) problemen op te lossen. Maar we kunnen Lefier, door middel van de input van de huurders, wel laten inzien dat het heel belangrijk is om de  geluidsoverlast problemen van de huurders serieus te nemen.

Lefier heeft hun medewerking verleend aan de vragenlijst en gaan graag met ons in gesprek over de resultaten. De Huurdersfederatie heeft de ervaring dat je gezamenlijk meer kunt bereiken, dan als huurder alleen!

Wat kunt u als huurder doen tegen geluidsoverlast? 

Het is vervelend als je  geluidsoverlast ervaart. Je kunt allereerst met jouw buren in gesprek hierover gaan. Mocht je dat lastig vinden of is dit geen uitweg? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling.

×