https://www.huurdersfederatie.nl

Veelgestelde vragen: klopt het energielabel van mijn huurwoning?

Heeft een energielabel invloed op de huurprijs van jouw huurwoning? En wat als je denkt dat het energielabel niet klopt? Wij hebben de antwoorden voor je opgezocht en de meeste gestelde vragen op een rij gezet.

Wat is een energielabel?

Met een energielabel kun je zien of een woning zuinig of onzuinig is. Het heeft als doel dat mensen gaan nadenken over hoe ze hun woning zo zuinig en comfortabel mogelijk kunnen maken. Een energielabel is te verdelen in de klassen A tot G. Hierbij is A zeer zuinig en G zeer onzuinig. Het label heeft invloed op de energierekening en wooncomfort.

In hoeverre heeft een energielabel invloed op huurprijs van mijn huurwoning? 

Huurders hebben recht om het energielabel van hun huurwoning te weten. Deze gegevens tellen namelijk mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Een zuinige woning krijgt meer huurpunten. Voor de berekening van de huurpunten wordt niet gekeken naar het energielabel, maar naar de energie-index. Deze index meet hoe energiezuinig een woning is.

Het zou niet nadelig moeten zijn voor huurders van een sociale huurwoning om het energielabel te verbeteren. n het Sociaal Huurakkoord, dat door Aedes en de Woonbond is overeengekomen, is afgesproken dat een huurder geen hogere woonlasten mag krijgen bij verduurzaming van de huurwoning.

Hoe kan het dat er in mijn  flat verschillende energielabels zijn? 

Bij het bepalen van een energielabel heeft de ligging van de woning ook een rol. Woon je in een middenwoning of hoekwoning? Dan zijn er verschillen in het verbruik van energie. Bij een middenwoning vang je vaak wel warmte als de buurman de verwarming hoog heeft staan daardoor hoeft de kachel minder hoog te staan. Een hoekwoning vangt meer kou van buiten en is minder goed geïsoleerd. Dat zorgt weer voor hogere stookkosten.

Wat kan ik doen als ik denk dat het label van mijn huurwoning niet klopt? 

Het kan zijn dat je twijfelt of het energielabel van jouw huurwoning klopt. Op Mijnoverheid kan je zien welk energielabel jouw woning heeft en op basis waarvan je energielabel is vastgesteld. Je bent dus niet meer afhankelijk van Lefier om achterliggende gegevens over jouw energielabel in te zien. Ook kun je een gecertificeerd adviseur inschakelen, echter zijn hier wel wat kosten aan verbonden. Zijn advies is niet bindend, maar de uitkomsten kun je wel meenemen richting de verhuurder. Die kan op grond hiervan een klacht indienen tegen de adviseur die voor de verhuurder het label heeft vastgesteld.

De Huurcommissie gaat in principe altijd uit van de juistheid van het afgegeven label. Er is wel een uitzondering. De Huurcommissie kan wel tot een zogeheten ‘’eigen oordeel’’ overgaan. Dat doen zij alleen als u aannemelijk kan maken dat het energielabel niet klopt en een lager label daadwerkelijk tot een lagere huur leidt.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan de Woonbond. De informatie is van hen afkomstig en de website van de Rijksoverheid.

×