https://www.huurdersfederatie.nl

Voelen huurders zich thuis in hun huurwoning?

De vraag of huurders een thuisgevoel hebben wordt beantwoord in het rapport ”Voelt hurend Nederland zich thuis?”. Dit rapport is aan de Woonbond aangeboden ter ere van het 25-jarig jubileum van het KWH.

Voelen huurders zich thuis in een veilige buurt? 

Overlast door buren, een wijk waar mensen zich niet verbonden voelen en de kwaliteit van de woning heeft invloed op het thuisgevoel van de huurders. Mensen die blij zijn met de buurt, zijn sneller tevreden met hun woning. 91% van deze groep mensen voelt zich thuis. Voor de groep waar sprake is van een fijne woning, maar een onveilige omgeving gaat het om een percentage van 62%.

De rol van corporaties 

44% van de ondervraagden vindt dat corporaties een goed thuisgevoel kunnen realiseren door te blijven inzetten op betaalbare en goed onderhouden woningen. Verder vindt 26% dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare buurt.

Huurders vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners passen bij de wijk. Volgens een conclusie van het KWH moeten woningcorporaties bij het toekennen van de huurwoningen hierop letten.

Wat is de ideale huurwoning? 

Een woning waar een huurder lekker kan buiten zitten, op het balkon of in het de tuin heeft voor ruim van de ondervraagden een voorkeur. Verder vinden gezinnen het belangrijk dat er ook binnenshuis voldoende ruimte is,

Gezinnen met thuiswonende kinderen geven dat hun woning niet past bij hun levensfase. Daarnaast staat bij jonge alleenstaande ouders het thuisgevoel nog meer onder druk. Zij geven aan zich onveilig te voelen. Vaak ervaren ze overlast van buren en hebben ze het gevoel niet goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Bij alleenstaande ouderen vindt 69% dat de woning niet past bij hun levensfase. Volgens deze groep huurders zouden woningcorporaties daarom de doorstroming beter op gang moeten krijgen.

Lees het volledige artikel op de website van de Woonbond. 

×