https://www.huurdersfederatie.nl

Vragenlijst geluidsoverlast: Wat zijn de resultaten?

Meer dan 1000 huurders hebben de vragenlijst over geluidsoverlast ingevuld. We hebben veel reacties ontvangen en er alles gedaan om belangen van de huurder te behartigen. Je kunt hier de uitkomsten lezen van onze achterbanraadpleging over geluidsoverlast. 

Waarom een achterbanraadpleging over geluidsoverlast? 

Uit signalen die we hebben gekregen van een groep huurders uit onze achterban en de meest recente resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek van Lefier blijkt dat huurders geluidsoverlast ervaren door leefgeluiden van hun buren. Met deze vragenlijst hebben we in kaart gebracht in hoeverre huurders geluidsoverlast hebben en welke geluiden ze daarbij horen. We hebben veel reacties van huurders gehad die hun verhaal met hebben gedeeld.

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

De resultaten van de vragenlijst zijn geanalyseerd en besproken met Lefier. Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt over wat er met de resultaten wordt gedaan. Dit zijn afspraken over fysieke maatregelen, maar ook staat centraal wat huurders zelf kunnen doen om geluidsoverlast te beperken.

Daarnaast hebben we ook klachten doorgestuurd die niet naar tevredenheid van de huurder zijn opgelost. Dankzij deze actie gaat Lefier onderzoeken hoe de registratie van klachten over geluidsoverlast verloopt. Opvallend was dat een deel van de klachten niet was geregistreerd, terwijl de huurder wel het overlastformulier heeft ingevuld.

Als er meer ontwikkelingen zijn die te maken hebben met deze vragenlijst. Dan kun je dit lezen op onze website of in onze nieuwsbrief.

×