nieuws

woensdag 3 november 2021

Vragenlijst geluidsoverlast: Wat zijn de resultaten?

Meer dan 1000 huurders hebben de vragenlijst over geluidsoverlast ingevuld. We hebben veel reacties ontvangen en er alles gedaan om belangen van de huurder te behartigen. U kunt hier de uitkomsten lezen van onze achterbanraadpleging over geluidsoverlast. 

Waarom een achterbanraadpleging over geluidsoverlast? 

Uit signalen die we hebben gekregen van een groep huurders uit onze achterban en de meest recente resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek van Lefier blijkt dat huurders geluidsoverlast ervaren door leefgeluiden van hun buren. Met deze vragenlijst hebben we in kaart gebracht in hoeverre huurders geluidsoverlast hebben en welke geluiden ze daarbij horen. We hebben veel reacties van huurders gehad die hun verhaal met hebben gedeeld.

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

De resultaten van de vragenlijst zijn geanalyseerd en besproken met Lefier. Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt over wat er met de resultaten wordt gedaan. Dit zijn afspraken over fysieke maatregelen, maar ook staat centraal wat huurders zelf kunnen doen om geluidsoverlast te beperken.

Daarnaast hebben we ook klachten doorgestuurd die niet naar tevredenheid van de huurder zijn opgelost. Dankzij deze actie gaat Lefier onderzoeken hoe de registratie van klachten over geluidsoverlast verloopt. Opvallend was dat een deel van de klachten niet was geregistreerd, terwijl de huurder wel het overlastformulier heeft ingevuld.

Als er meer ontwikkelingen zijn die te maken hebben met deze vragenlijst. Dan kunt u dit lezen op onze website of in onze nieuwsbrief.

meer nieuws..

donderdag 30 juni 2022

Moeite met aanvragen energietoeslag? Vraag hulp!

Het is mogelijk om bij de gemeente Emmen energietoeslag aan te vragen als u deze niet automatisch hebt ontvangen. Lukt...

woensdag 29 juni 2022

Rookmelders verplicht: Alles wat u moet weten!

Rookmelders zijn per 1 juli verplicht op alle verdiepingen in uw woning. Een rookmelder zorgt ervoor dat u bij brand...

donderdag 16 juni 2022

Lefier start met bouw 8 levensloopbestendige huurwoningen in Zwartemeer

Komend najaar start Lefier met de bouw van 8 levensloopbestendige huurwoningen in Zwartemeer. Op woensdag 16 juni zijn de contracten...

Mis niets van de Huurdersfederatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief