https://www.huurdersfederatie.nl

Vragenlijst geluidsoverlast: We geven niet op!

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat huurders de tijd namen om mee te doen aan onze vragenlijst over geluidsoverlast. We ontvingen veel reacties en zijn in gesprek met Lefier gegaan over de resultaten van het onderzoek. In deze gesprekken zijn een aantal afspraken gemaakt:

  • Bij verbouwingen waar Lefier gaat verduurzamen en of de woning gaat verbeteren wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van geluiddempende maatregelen.
  • Een deel van de klachten (her)kent Lefier niet. Lefier gaat daarom onderzoeken hoe dat komt. (ligt het bijvoorbeeld aan de manier van registeren bij het Klant Contact Center).
  • De resultaten van de achterbanraadpleging zijn meegenomen in plannen voor het verbeteren van leefbaarheid in wijken en dorpen met Lefier-woningen.
  • Lefier gaat campagnematig aandacht besteden aan het voorkomen van geluidsoverlast

Wat is er afgelopen periode gedaan? Hierbij de laatste stand van zaken.

Wat doet Lefier met de resultaten? 

We hebben de klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost doorgestuurd naar Lefier. Ook zijn we ook in gesprek gegaan over de resultaten. In deze gesprekken heeft Lefier aangegeven dat al onze punten worden meegenomen in de uitvoeringsplannen voor leefbaarheid. Helaas is het Lefier nog niet gelukt om daadwerkelijk iets met onze punten te doen. Lefier heeft, net als vele andere organisaties een personeelstekort. Ze moeten daarom keuzes maken. De dwingende kabinetsplannen en de stijgende energierekening hebben op dit moment meer prioriteit.

Wel zijn onze resultaten verwerkt in een campagne over leefbaarheid en heeft Lefier de wens uitgesproken om meer samen te werken met andere partijen bij het aanpakken van (geluids)overlast.

Aandacht voor geluidsoverlast bij verduurzaming en woningverbetering

We vragen steeds opnieuw aandacht voor de mogelijkheden van geluiddempende maatregelen bij verduurzamingsprojecten en woningverbetering. Dat doen we voor het geven van advies. Zoals voor het project ‘Blokje Om’ in Emmermeer. (Bij ‘Blokje Om’ wordt een woning afgebroken en opnieuw opgebouwd op de huidige fundering).

Lefier heeft in een inhoudelijke reactie op het advies aangegeven dat ze bij verduurzamingsprojecten rekening houden met geluiddempende maatregelen. We zijn blij dat er binnen de projecten aandacht is voor geluidsoverlast.

Opgeven is geen optie 

We geven niet op en zorgen ervoor dat jouw stem gehoord wordt. Veel huurders hebben meegedaan aan onze vragenlijst. Dankzij jouw inbreng geven we een stevig signaal af richting Lefier. Regelmatig noemen we geluidsoverlast in adviezen en brengen we het in tijdens overleggen over leefbaarheid. Zo zorgen we ervoor dat jouw ideeën mee worden genomen in nieuwe plannen voor verduurzaming, woningverbetering en leefbaarheid.

×