https://www.huurdersfederatie.nl

Wat kunnen huurders verwachten in 2020?

Allereerst wensen we je een fijn 2020. Ook in het nieuwe jaar staan er weer een aantal veranderingen op de planning. Wij zetten ze voor je op een rijtje:

Liberalisatiegrens gaat omhoog 

Verhuis je naar een nieuwe sociale woning, dan mag de kale huur niet hoger zijn dan 737,14 euro. Mocht hij hoger uitvallen, dan valt je woning buiten de liberalisatiegrens

Maximale inkomensgrens huurtoeslag vervalt 

Een mooie meevaller voor 115.000 huurders. Per 1 januari is de maximale inkomensgrens voor huurtoeslag komen te vervallen. Dit betekent dat huurders met een wat hoger inkomen niet in één keer hun recht op huurtoeslag kwijtraken. Er zijn nu verschillende inkomensgrenzen voor in de plaats gekomen. Wanneer die gelden is afhankelijk van de huurprijs, aantal personen in het huishouden en de leeftijd (wel of geen AOW). Om te zien of en hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen, kunt u op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Wat worden de nieuwe percentages voor de huurverhoging? 

Vanuit de overheid worden er percentages vastgesteld voor de maximale huurverhoging. Voor 2020 is het volgende afgesproken:

  • Inflatie plus 2,5% voor huurders met een inkomen tot €43.574,-
  • inflatie plus 4 % voor huurders met een inkomen vanaf €43.574,-

De gemiddelde huurprijsstijging van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de inflatie. Dit is afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Corporaties zullen daarom minder hogere huurverhogingen rekenen dan wettelijk is toegestaan. Verder zijn er ook afspraken gemaakt voor huurverlaging en bevriezing in 2020. Hier staat alles wat je erover moet weten.

×